DORPENTOER 2023 Een en Een-West

Afbeelding
actueel

Terwijl de Ongenode Gast zich begeeft in luilekkerland, gaat De Krant de komende vakantieweken op Dorpentoer. We bezoeken Peizermade, Huis ter Heide, Een, Nietap en Peest. Wat maakt het bijzonder om in deze dorpen te wonen. We spreken dorpsbewoners en zoemen in op dat wat er speelt. Deze week praten we met Tammo Oldenhuis en Markus Mulder.  


EENsgezindheid, dat is het woord dat vaak naar voren komt wanneer De Krant in gesprek is met Tammo Oldenhuis als voorzitter van Plaatselijk Belang en Markus Mulder die verantwoordelijk is voor het beheer van dorpshuis De Schans. Er zijn mooie ontwikkelingen te melden, zoals de bouw van 12 woningen op de plek van de voormalige christelijke basisschool De Regenboog. ‘Het gaat om starters-, levensbestendig-, en gezinswoningen. Bij de inschrijving was veel belangstelling. Je mag dat gerust een succes noemen en goed dat er weer gebouwd wordt in het dorp,’ zegt Tammo.


Een kent als dorp het grootste gebied in Noordenveld. Een-West hoort erbij met de grenzen nabij Friesland en Groningen. Ook het recreatiegebied Amerika behoort bij het dorp. Ongeveer 1000 inwoners telt het gehele gebied. Historisch ook van belang omdat de oude Zwartendijksterschans nog altijd tot verbeelding spreekt. Natuurlijk zijn ook in Een de voorzieningen minder geworden. Kroeg, café, restaurant, supermarkt, het is er niet meer te vinden. Markus Mulder is blij dat het dorpshuis voor een groot deel in de saamhorigheid kan voorzien. ‘Darten, sjoelen, een ouderensoos, volleybal, bootcamp, jeugdsoos, de vrouwenvereniging, biljarten, toneel en niet te vergeten de patat verkoop in het weekend. Als je het allemaal optelt gebeurt er veel in het dorp. Ik ben hier geboren en na een verhuizing op mijn 11de teruggekomen. Ik zou hier niet meer weg willen. Het is allemaal gemoedelijk en dat bevalt mij wel.’


Toen de busverbinding vorig jaar verdween kwamen inwoners in opstand. ‘Echt, we waren verschrikkelijk boos,’ laat Tammo Oldenhuis weten. ‘Hoe kun je het bedenken om een dorp af te sluiten van openbaar vervoer. Maar gelukkig hebben we dat deels kunnen ondervangen door een buurtbus die een rondje Haulerwijk doet. In het midden van het dorp staat een halte.’ En er gaat meer goed in Een. ‘Het is goed dat we de school voor het dorp hebben kunnen behouden. Het geeft binding en brengt levendigheid.’


Ook de contacten met de gemeente zijn goed. Er is regelmatig overleg met gebiedsverbinder Leonie van Roekel. ‘Met een dorpsschouw komen we met verschillende instanties samen en dan is het altijd prettig elkaar weer even te treffen en de onderwerpen die spelen in het dorp te bespreken. Op dit moment zitten we ook aan de Omgevingstafel Norg. Dit met andere belangenverenigingen uit de buurt. De gevolgen van de gasopslag zijn in onze omgeving zeker zichtbaar. Het is een onderschat gebeuren en er zijn enorm veel schades.’


Markus Mulder heeft wel nagedacht om bij het dorpshuis een terrasje te bouwen. ‘Er komen door Een altijd ontzettend veel fietsers en eigenlijk ontbreekt er dan in het dorp een terras. Een terras in het dorp zou wenselijk zijn.’


Verkeer in het dorp is een punt van aandacht. De snelheid in het dorp blijft hoog en nog meer verkeer remmende maatregelen zijn niet handig vanwege het landbouwverkeer. Fronsende wenkbrauwen zijn er ook wanneer de vernieuwde Vennootsweg ter sprake komt. ‘Hier ligt nu een prima asfaltweg met aan weerszijden betontegels. Eigenlijk te mooi, want er wordt nu veel te hard gereden en de weg is nu meer dan voorheen een sluipweg geworden. Een erg nadelig effect. Ook de kruising bij de Schansweg richting Een-West baart zorgen. Er gebeuren hier jaarlijks enkele ongelukken en misschien zou een rotonde een oplossing kunnen bieden.’


Het dorp kent een prachtig sportterrein. Martijn Steenbergen is voorzitter van de omni-vereniging. ‘De sportvelden liggen er mooi gemoderniseerd bij. We voetballen nog steeds en dit jaar met een 35+ team op de vrijdagavond. Wie weet een opmaat voor een nieuw seniorenteam. We gaan niet bij de pakken neer zitten. We willen graag het voetbal voor het dorp behouden.’


Net als het dorpshuis is ook de PKN kerk De Edenhof een ontmoetingsplek. Er zijn activiteiten en op zondag bezoeken zo’n 40 tot 50 mensen de dienst. Tamma Oldenhuis: ‘In 2008 is de hele kerk gestript en zijn de vaste banken eruit gehaald. Het bevalt goed, het is een heel geriefelijke kerk geworden. De verbouw is met inzet van veel vrijwilligers gedaan en dat zegt ook wel iets over de samenwerking en inzet van mensen uit het dorp. Die inzet zagen we ook terug toen we het buitenterrein van de school hebben aangelegd. Geweldig gewoon.’

UIT DE KRANT