Kerkgeschiedenis Roderesch kent vele leuke verhalen

actueel

RODERESCH – In het weekend van zaterdag 30 september en zondag 1 oktober viert de Evangelische Gemeente Roderesch – Haulerwijk haar 100-jarig bestaan. Op zaterdag is er feest met sport en spel, een foto-expositie, een stormbaan en veel meer van 14.00 - 17.00 uur. Op zondag is er twee keer een jubileumdienst en wel om 9.30 en om 16.00 uur. Tevens is dit weekend een mooie gelegenheid om de geschiedenis van de kerk om te zetten in verhalen en anekdotes. Hilbrand Evenhuis en Janny van Hemmen (foto) uit Zevenhuizen kunnen er over meepraten.


 ‘Als 7-jarig jongetje zat ik bij pa achter op de fiets. Over zandwegen en via de Schansweg reden we daar heen. Al fietsend haakten steeds meer mensen aan. Met een koppeltje van zo’n 12 personen kwamen we dan aan bij de kerk. En dat twee keer per dag, want we gingen ook naar de avonddienst,’ aldus de nu 81-jarige Hilbrand Evenhuis. ‘Het mooie was altijd dat we op de terugweg allemaal koorliedjes zongen. Langs onze route stond steevast altijd 1 man ons op te wachten achter de heg. Hij genoot mee met de liedjes.’


Zuster Michielsen


Bij het ontstaan van de Evangelische Gemeente ‘Eben Haëzer’ in Roderesch speelde zuster Michielsen een centrale rol. Geboren in 1876 in Zeeland trok zij zich het lot aan van arme mensen. In 1921 zetelde zij zich in de RASdorpen. Een destijds arm gebied waar keuterboertjes waren en mensen nog woonden in plaggenhutten en keten. Zuster Michielsen kocht een stukje heide en liet er een evangelisatiegebouw neerzetten. In 1960 werd zij geridderd in de orde van Oranje Nassau en in het dorp Roderesch is een straat naar haar genoemd. Zuster Michielsen is in 1963 overleden. Janny van Hemmen kan zich haar nog goed herinneren. ‘Ze was een klein vrouwtje en altijd in het zwart gekleed. Ik mag wel zeggen, klein maar dapper, markant en bijzonder. Als ik een foto van haar zie komen tal van herinneringen boven. Mijn man is eerder dan ik overgestapt van de gereformeerde kerk naar de kerk in Roderesch. Ik ben overgestapt toen ik merkte dat het mijn kinderen daar erg goed beviel. Kinderen zijn altijd belangrijk geweest voor de kerk. Er was een goede zondagsschool en er waren activiteiten. Heel praktisch allemaal en er werden mooie liedjes gezongen. Ik heb de indruk dat kinderen er genoten en erg veel van geleerd hebben.’


Het gebouw is in de loop van de 100 jaar veranderd. Eerst was het gewoon een houten schuur, met een klompenhok ervoor en een halletje. Later is er een nieuw gebouw bijgekomen en werd de oudere kerk benut als koffiekamer. Later is de huidige kerk gebouwd met meer ruimte voor kinderen en jeugd. ‘De kerk zoals ik die mij als kind herinner was gewoon een houten hok, een schuurtje met een deur, met tuinbanken en houten banken. Toen er steeds meer mensen kwamen moest er wel bijgebouwd worden,’ zegt Hilbrand Evenhuis. Al bladerend in 1 van de vele plakboeken die Hilbrand heeft kent elke foto zijn verhaal. Fedor Christiaanse is sinds 1 september voorganger en zit in de werkgroep die de voorbereidingen treft voor het feestweekend. ‘We maken ook een speciale fotohoek met allerlei krantenberichten. We hebben inmiddels al flink veel verzameld. We kunnen er een kleine expositie van maken. Ik vind het fantastisch om naar al die verhalen van vroeger te luisteren.’


Zowel Hilbrand als Janny voelen zich nog steeds thuis in de kerk. ‘De Bijbel wordt als uitgangspunt genomen en het verhaal daarvan wordt goed uitgelegd. Bijbelse normen en waarden worden gehandhaafd. Op een gegeven moment komt de Here in je hart wonen. Dit is wat God ons brengt en ingeeft,’ zegt Hilbrand Evenhuis. Janny van Hemmen sluit zich daarbij aan. ‘Het is ook luisteren en bemoedigen. Je neemt de dingen mee in je persoonlijk leven. Het helpt in moeilijke tijden om keuzes te maken waar ik Gods hand in zie. Ik heb in de loop van de jaren er veel geleerd en ook nu nog pluk ik daar de vruchten van. Ik ben dan wel 89 jaar maar kan ook een ander daardoor nog steeds helpen met advies.’  

UIT DE KRANT

Lees ook