Voorzitter Lammert Kalfsbeek van Volksvermaken Roden: ‘We zijn allemaal onderdeel van de Rodermarkt’

Afbeelding
actueel

Ooit stond hij ruim 48 jaar geleden als kleine jongen op een wagen van de Rodermarktparade. Gehuld in lederhosen en witte sokken met kwastjes. Hij als Peter, een ander als Heidi. Nog steeds is de parade zijn grote favoriet tijdens de Rodermarkt en mag hij namens Volksvermaken er zorg voor dragen. ‘In 2013 kwam ik bij Volksvermaken Roden. Ik werd gevraagd voor het voorzitterschap. Ik voelde mij zeer vereerd, maar moest er goed over nadenken. In hoeverre viel dit te combineren met mijn veertigurige werkweek? Na goed overleg met het bestuur en het thuisfront hakte ik de knoop door. Sinds 2016 ben ik de voorzitter. Nu, zeven jaar later heb ik er geen spijt van. Absoluut niet. Er heerst een fijne hiërarchie. Iedereen neemt zijn verantwoordelijkheid. Ik wilde geen controleur zijn en de man met het laatste woord. Iedereen heeft zijn eigen taken en voert die ontzettend goed uit.’ Kalfsbeek is een bescheiden man en hoopt ook dat de Roners dit zien. ‘Dat karakter wordt in ons bestuur wel doorgegeven. We willen niet borstkloppend en met de portefeuille wapperend door Roden wandelen. We zijn er voor iedereen en heel toegankelijk. Dat moet ook zo blijven. We zijn een vrijblijvende vrijwillige organisatie die erg gedreven is.’ Op dit moment wordt er veel vergaderd en communiceert Lammert met de media om die op de hoogte te brengen. ‘Als aanspreekpunt van de pers moet je goed op de hoogte zijn. Door nauw contact te houden met medeorganisatoren en deelnemers houden we de lijntjes strak. Dat vind ik belangrijk.’ Toppunt van de week is voor hem de Rodermarktparade. Een traditiegetrouw evenement waar veel generaties mee zijn opgegroeid. ‘Dat gaat vanaf het jongetje of meisje dat van papa en mama op de wagen mocht tot aan datzelfde kindje die nu een wagen bouwt voor zijn of haar kinderen. Dat is fantastisch.’ Hoewel Volksvermaken Roden een trekkende rol heeft in het organiseren ervan, komt het voornamelijk door de bouwers van de grond. ‘Tuurlijk. Als wij de streep er door trekken gebeurt het niet. Maar wij faciliteren slechts. Het bouwen, de toeschouwers, de kinderen op de wagens. Die zorgen voor de reuring.’ Zowel in de middag als in de avond komen er tussen de 30.000 en 35.000 man op af. Over de hele dag staan er dus zo’n 60.000 langs de kant. ‘De optocht vindt nu voor de 57e keer plaats. En dat is super. Maar, ik moet ook realistisch zijn. De parade rijdt niet uit zichzelf, daar is veel geld mee gemoeid. Om de 60e editie, maar nog liever de 100e editie te halen houden we een collecte voor een vrijwillige bijdrage. Entree vragen doen we niet, want het moet niet verplicht voelen. Daarom mogen toeschouwers zelf beslissen of ze het willen. Maar die bijdrages zorgen er wel voor dat de Rodermarktparade nog lang kan blijven bestaan.’ Duizenden bezoekers komen op de Rodermarkt af en dat zijn niet alleen de inwoners zelf. ‘Ik denk dat de onbedwongen gezelligheid die er heerst zorgt voor jaarlijks terugkerende bezoekers. Dat is ook het uitgangspunt dat we als bestuur hebben. Wij dienen het volk te vermaken. Dat is ook de reden dat ik mij wilde aansluiten bij Volksvermaken. Omdat ik weet hoeveel vreugde zo’n organisatie brengt voor een dorp. Of je nou bouwer bent, feestganger, koorzanger, kermisexploitant of wat anders, we zijn allemaal onderdeel van de Rodermarkt. En als ik voor mijzelf mag spreken, hoop ik nog heel lang onderdeel hiervan te mogen zijn. Op welke manier dan ook.’ Lammert stort zich volledig in zijn rol als voorzitter en dat betekent dat het genieten van de week zelf lastig is. ‘Maar op de zondag of de dinsdag vinden we echt wel onze momentjes. En op woensdagavond is het klaar, drinken we een biertje en leg ik mijn taken even neer. Dan ben ik ook die Rodenaar die geniet van de gezelligheid.’

UIT DE KRANT

Lees ook