Bouw Hekakker blijft gemoederen bezighouden

Afbeelding
actueel

NORG – Basisschool De Hekakker heeft te maken met allerlei ongemakken. Het dak lekt, de lokalen zijn niet passend en het gebouw is sterk verouderd. De gemeente Noordenveld en de school willen graag nieuwbouw. In Norg is discussie hierover nog lang niet gevoerd. De Belangenvereniging voelt zich gepasseerd in deze discussie en de school heeft al een keuze gemaakt. Zij willen het liefst op de huidige locatie bouwen.


Voorzitter Gerard Meijering van de Belangenvereniging Norg vindt dat zijn organisatie voor wat betreft deze locatiekeuze buitenspel is gezet. ‘Wij hebben moeite met het proces om te komen tot een locatie voor de nieuwe school. Dat er een nieuwe school moet komen, daar zijn we het wel over eens, maar het gaat hierbij om de locatie. Hierin zijn wij niet gehoord en dat betekent dat de gemeente de afspraken niet na is gekomen om met ons hierover te overleggen. Dat hebben we namelijk wel afgesproken in de Dorpsvisie Norg.’ Meijering hield een pleidooi om de locatiediscussie opnieuw te voeren.


In het onderzoek dat de gemeente heeft laten uitvoeren is nieuwbouw op de huidige locatie favoriet. Ook de Medezeggenschap Raad van de school en de directie kunnen zich hierin vinden. Na onderzoek van het architectenbureau werd ook nieuwbouw op de huidige locatie aangeraden. In gesprekken met de buurtbewoners blijkt dat hier ook geen bezwaren te verwachten zijn.


De gemeenteraad gaat op donderdag 28 september hierover een definitief besluit nemen. Gemeentebelangen gaf aan dat zij zich wel konden vinden in de argumenten van de Belangenvereniging in Norg.  ‘Wij worstelen nog met onze beslissing hierover,’ gaf Richard Veurman te kennen. Nanda Emmens van de VVD is voor de plannen van nieuwbouw op de huidige locatie. ‘School, en buurt zijn het met elkaar eens en volgens mij zijn er voldoende mogelijkheden geweest voor inspraak. Dus laten we dit proces niet langer vertragen,’ luidt haar mening. (Foto: Scholen op de kaart)

UIT DE KRANT

Lees ook