Woonvisie levert pittige discussie op

Afbeelding
actueel

Grote behoefte aan jongerenhuisvesting, knarrenhoffen en starterswoningen


RODEN – In de gemeenteraad van Noordenveld werd afgelopen woensdag gesproken over de woonvisie. Hierin wordt aandacht besteed aan wonen voor diverse doelgroepen. Verschillende inwoners maakten gebruik van hun spreekrecht. De woonvisie geeft de gemeente Noordenveld handvatten om in de toekomst woningen te bouwen. De opgave voor de gemeente is op dit gebied enorm. Om in de toekomstige woningbehoefte te voorzien zullen in de grotere kernen Roden, Peize en Norg enkele honderden woningen moeten worden gebouwd. Ook is er aandacht voor wonen in kleinere dorpen. Kritiek was er ook: ‘Hier is eerder sprake van een  bouwvisie’, stelt Lijst Groen Noordenveld.


Voorzitter van de belangenverenigingen Roderwolde Rina Jansma wil aandacht voor jongerenhuisvesting. ‘We zien de jeugd weggaan uit ons dorp en dat is erg jammer. Er zijn te weinig sociale huurwoningen voor hen. 16 jaar geleden was er in ons dorp voor het laatst nieuwbouw. Roderwolde biedt kansen voor uitbreiding van het woningbestand. Wanneer er geen jonge gezinnen in ons dorp kunnen blijven wonen heeft dat ook effect op het leerlingenaantal van de basisschool. Nu nog is dat aantal leerlingen voldoende, maar het is wel een zorgpunt. Wij zijn gebaat bij woningbouwplannen in ons dorp en dan vooral voor de jeugd.’


Tjitte de Jong uit Norg is voorstander voor het bouwen van hofjes. ‘Vooral voor ouderen en dan levensbestendig met hooguit 30 woningen. We zijn blij dat we een Knarrenhof in Peize van de grond hebben weten te krijgen op de Oude Velddijk, maar willen dat graag ook in Roden en Norg. Wonen in hofjes betekent dat bewoners naar elkaar omzien. Liefst huur en koop door elkaar. Laat voor ons deze droom uitkomen en bouw hofjes in alle dorpen.’


1000 woningen voor 2030


Om aan alle woningbehoefte te voldoen zal de gemeente 1000 woningen moeten gaan bouwen voor 2030. In de woonvisie staat niet beschreven waar de woningen zullen worden gebouwd. De noodzaak van bouwen is al wel duidelijk. Vooral Roden is hiervoor in beeld. Ook in Norg en Peize kunnen woningbouwplannen worden verwacht. In kleinere kernen zal de woningbouwbehoefte worden onderzocht, zodat ook in die dorpen kan worden gebouwd. Hierbij gaat het om Nietap, Roderwolde, Veenhuizen, Een en Veenhuizen.


Wethouder Jos Darwinkel gaf aan dat er binnen de gemeente hard gewerkt wordt om wonen in Noordenveld voor alle doelgroepen mogelijk te maken. ‘We kiezen soms voor uitbreiding buiten de bebouwde kom, maar vaker ook voor inbreidingsplannen. Kijk naar Nieuw Roden centrum, het terrein van De Regenboogschool in Een, naar Roden, Norg en Peize. We proberen de vaart erin te houden. Per project kijken we waar we uit willen komen. We zijn er druk mee aan de slag.’


Inwoner Bert van Dijk brak als inspreker een lans voor ouderen uit Roden die langer zelfstandig levensbestendig willen wonen in hun eigen dorp. ‘Wij zijn verknocht aan het dorp Roden. Wanneer wij hier willen blijven wonen, zou de gemeente bij toewijzen van kavels eigen inwoners met deze wens om levensbestendig te willen wonen voorrang moeten geven. Nu is dat niet het geval en blijven we zitten waar we zitten.’


Otto Langeberg uit Veenhuizen sprak over leegstaande panden in het dorp en het ontbreken van een visie voor woningbouw in het centrum van het dorp. “Er zijn geen plannen voor nieuwe woningen en ook is er een gemis als het gaat om jongerenhuisvesting en woningen voor ouderen.’  Hier gaf wethouder Kirsten Ipema mee dat de voormalige basisschool De Vlinderhof binnenkort wordt gesloopt en dat dat een gebied is waar woningbouw mogelijk is. ‘We gaan hierover in overleg met de inwoners’, aldus Ipema. ‘Ook zij we in gesprek met De Nieuwe Rentmeester als eigenaar van het dorp om te kijken wat we kunnen doen met leegstaande panden in het dorp. We hebben belang bij een goede invulling daarvan.’


De woonvisie werd eerder met inwoners besproken in maart in zalencentrum De Pompstee in Roden. Ondanks het voorbehoud dat niet alle plekken voor toekomstige woningbouw vaststaan werd toen al wel duidelijk dat er in de grotere kernen van Norg, Roden en Peize vooral gekeken wordt naar woningbouw aan de randen van de dorpen. Het Oosterveld in Norg, Roden Zuid en in Peize het gebied nabij de Achteromweg zijn hiervoor nadrukkelijk in beeld.  Van de 1000 woningen moet 30 procent beschikbaar komen voor sociale huur. Dat betekent dat er 300 woningen komen in deze sector. Wethouder Kirsten Ipema vertelde toen dat de gemeente ook graag wil bouwen in de Maatlanden in Roden en het gebied rondom de voormalige camping De Beukenhof in Roden. ‘Noordenveld staat voor enorme uitdagingen, waarvan wij ons zelf ook bewust zijn dat dit niet morgen is opgelost.’


Kritiek


Kritiek is er ook. Lijst Groen Noordenveld noemt de Woonvisie een bouwvisie. ‘De visie lijkt bedoeld om bestaande bouwplannen te rechtvaardigen’, vindt de partij. ‘De visie is vooral gericht op wát er gebouwd moet worden en waar.  De gemeente spreekt over een ‘woningbehoefteonderzoek’ maar nergens in de woonvisie wordt duidelijk welke werkelijke behoefte er werkelijk is binnen onze gemeente. Wat is de verwachte bevolkingsgroei, bijvoorbeeld. Hoeveel woningen zijn er nodig en voor wie? Kortom, om maar even in de sfeer te blijven, het fundament mist in deze visie’, zegt raadslid Albert Nieuwenhuis. ‘Als het fundament niet goed staat is er een groot risico dat er verkeerde keuzes worden gemaakt.’


LGN vindt dat onderzocht moet worden hoeveel er met zogenoemde ‘inbreiding’, dus binnen de dorpskernen gebouwd kan worden. ‘Uit eigen onderzoek van Lijst Groen Noordenveld blijkt dat er met inbreiding voldoende woningen kunnen worden gebouwd. Uitbreiding, en opoffering van ons mooie buitengebied is dus helemaal niet nodig.’

UIT DE KRANT

Lees ook