Robin Crapanzano uit Roden in gesprek met kamerlid Westerveld

Afbeelding
actueel

NOORDENVELD - In een inspirerend onlinegesprek heeft Robin Crapanzano, een toegewijde burger en pleitbezorger voor inclusiviteit, recentelijk zijn stem laten horen aan Lisa Westerveld, lid van de Tweede Kamer. Zijn vastberadenheid kwam eerder tot uiting toen hij, ondanks zijn eigen beperking, de raad van Noordenveld toesprak tijdens een raadsvergadering op 18 december. Zijn boodschap van het belang van participatie in de democratie raakt velen.

Crapanzano en Westerveld delen een visie op het belang van effectieve communicatie tussen burgers en hun vertegenwoordigers om onze democratie te versterken. Ze zijn van mening dat een open dialoog en begrip cruciaal zijn voor het bevorderen van transparantie en betrokkenheid in het beleidsproces.

Het gesprek richtte zich ook op de urgentie van het aanpakken van eenzaamheid onder jongeren en de uitdagingen waarmee ze worden geconfronteerd. Crapanzano benadrukte het belang van openheid over deze kwesties, niet alleen op lokaal niveau, maar ook binnen de landelijke politiek. Westerveld steunt dit standpunt en pleit voor meer aandacht voor deze kwetsbare groep in het politieke discours.

Met het oog hierop heeft Westerveld plannen om een bijeenkomst te organiseren tussen beleidsmakers en de betrokken groep, om gezamenlijk te bespreken hoe ze kunnen bijdragen aan het aanpakken van de problemen waar deze jongeren mee te maken hebben.

Anita van der Noord, raadslid van de duofractie PvdA/GroenLinks, uit haar trots over Crapanzano en zijn impact op het onlinegesprek met Westerveld. Ze onderstreept zijn krachtige stem en bijdrage aan het gesprek, en wie weet is er zelfs een mogelijke verdere stap naar de Tweede Kamer.

Dit initiatief benadrukt het belang van betrokkenheid en inclusiviteit in onze samenleving en biedt een inspirerend voorbeeld van hoe individuele acties een collectieve verandering kunnen teweegbrengen.

UIT DE KRANT