Roelof Smilda, voorzitter Norger Tennisvereniging

Afbeelding
Cultuur

‘De Norger Tennisvereniging is een gezonde, bloeiende club. De laatste drie jaren zijn we met zo’n 60 procent enorm gegroeid naar 500 leden. Dat geeft een fijne dynamiek. Padel speelt een belangrijke rol bij die groei. Toen de banen in 2019 open gingen, waren we best wel een beetje bezorgd dat tennissers misschien zouden overstappen naar padel. Dat bleek gelukkig maar 10 procent te zijn. De nieuwe doelgroep is verreweg het grootst. We hebben er veel jongere leden bijgekregen. De gemiddelde leeftijd van onze leden is met 10 jaar gedaald van 53 naar 43 jaar. Dat zorgt voor stabiliteit richting de toekomst. Padel is leuk omdat het zo laagdrempelig is. Je kunt al heel snel een rally spelen. De glazen kooi zorgt ervoor dat de bal binnenblijft en bovendien is het speelveld in vertelijking met tennis een stuk kleiner. Op dit moment zijn we bezig met uitbreiding. We willen er graag twee padelbanen bij. Daarover zijn we in gesprek met onze buren Survival Norg en met de gemeente. De survivalclub is ook een mooie, groeiende club en is op zoek naar een nieuwe locatie. Samen zoeken we naar een oplossing en die lijkt steeds dichterbij. Als de survivalvereniging verhuist, ontstaat er ruimte om op een deel van het terrein de banen aan te leggen. Uitbreiding van 2 naar 4 banen is echt noodzaak. Het is nu lastig om tijdens prime time, tussen 18:00 en 22:00 uur, een baan te krijgen. Boeken gaat via een app op de mobiele telefoon. Op dit moment hebben we een beetje de rem op nieuwe leden. Als je groeit is het ook belangrijk om je accommodatie op peil te houden. Het clubhuis is 50 jaar oud. Destijds gebouwd voor 200 tot 300 leden. Het is verouderd en te klein. We hebben een plan ingediend bij de gemeente voor een nieuwe accommodatie. Mensen melden zich om twee redenen bij een sportclub. Allereerst om lekker te sporten, maar ook omdat ze waarde hechten aan sfeer en sociale contacten. Daar speelt een clubhuis een grote rol in. Ons clubhuis heeft een mooie centrale ligging, we willen graag nieuwbouw op dezelfde plek. De kantine ligt nu aan de achterzijde, die zouden we straks graag verplaatsen naar de voorkant. Aan het einde van de maand wordt er een besluit genomen door de gemeente. Ik heb goede hoop dat het doorgaat. Dan kunnen we aan de slag met het ontwerp. We hopen aan het einde van 2024 te kunnen starten met de bouw. Waar we ook nog mee aan de slag moeten is geluidsoverlast. Er zijn omwonenden die geluidsoverlast ervaren. Dat nemen we heel serieus. We laten akoestisch onderzoek uitvoeren en houden er rekening mee dat we maatregelen moeten treffen.’

UIT DE KRANT