Certificaten voor Nieuwkomers

Afbeelding
Foto: ERIK VEENSTRA
Cultuur

RODEN – Afgelopen week kregen 11 deelnemers aan de cursus ‘Welkom in Noordenveld’ een certificaat uitgereikt door gemeentesecretaris Sebastiaan Ruddijs. Welkom in Noordenveld laat Nieuwkomers kennis maken met de gemeente Noordenveld. De cursisten, oorspronkelijk afkomstig uit Syrië, Turkije en China, hadden deelgenomen aan een 12 weken durende cursus. Hierbij werd kennisgemaakt met een aantal Noordenveldse organisaties en werden werkbezoeken gebracht aan onder andere de bibliotheek, brandweer en het brengstation. In de laatste bijeenkomst stond de politiek centraal. Hierbij gaf raadslid Tineke Nieboer in de raadszaal van het gemeentehuis uitleg over de werking van de democratie. Zo was er aandacht voor de landelijke verkiezingen, wat stemmen betekent en werd er een debatspel gespeeld waarin meningen over actuele thema’s werden uitgewisseld.

Gemeentesecretaris Sebastiaan Ruddijs ging bij de uitreiking van de certificaten in op de gemeentelijke politiek. ‘Het is belangrijk dat Nieuwkomers zich hier in onze samenleving thuis voelen. Vluchtelingen hebben in het land van herkomst vaak te maken gehad met een onbetrouwbare overheid. Ik heb verteld dat ambtenaren hier onafhankelijk zijn en iedereen op gelijke wijze behandelen.’ De cursus Welkom in Noordenveld wordt georganiseerd door Welzijn in Noordenveld. Het is, naast het Inburgeringsexamen, een verplicht onderdeel om te integreren in de Nederlandse samenleving.

UIT DE KRANT