Zeepkist: belabberde toestand openbaar groen

Cultuur

Al ruim 43 jaar mag ik inwoner zijn van het dorp Roden. De Gemeente Noordenveld, en voorheen de gemeente Roden, heeft altijd erg veel zorg en aandacht besteed aan het centrum van Roden. Zolang ik in Roden woon is het centrum al tig keren heringericht. Op zich niks mis mee, want het zorgt doorgaans voor een prettig winkelklimaat. Maar buiten het centrum kent de gemeente doorgaans geen aandachtsgebieden. De aandacht en zorg voor de wijken buiten het centrum zijn bij de gemeente niet of slechts beperkt in beeld.

De toestand van het openbaar groen is allerbelabberdst. Ook het onderhoud van de trottoirs zal al tot veel struikelpartijen hebben geleid. Het zwerfafval langs de straat neemt schrikbarend toe. De komst van de PMD-zakken heeft ook zeker geleid tot een toename van het zwerfafval. De gemeentelijke groenstroken worden gebruikt als parkeerplaats, oprit naar de woning en opslagplaats van overbodige rotzooi. Openbaar groen verdient sowieso regelmatig onderhoud, waarin de gemeente niet uitblinkt. Op de stoep parkeren is ook een veel voorkomend fenomeen, waardoor de doorgang voor rolstoelers en inwoners met een rollator ernstig wordt belemmerd.

De gemeente kan in een aantal gevallen handhavend optreden en op z’n minst burgers aanspreken op ongewenst gedrag. En wat doet de gemeente er aan, helemaal niets. Contact met de wijkbeheerder is al helemaal teleurstellend. Wat gechargeerd neergezet is het antwoord: los ‘de overlast’ in de omgeving in overleg met de buurtgenoten op. Wij vinden het prima zo en doen er niets aan.

Het Pauperparadijs wordt dan weliswaar niet meer in Veenhuizen opgevoerd, maar als er geen actie wordt ondernomen, is Roden straks zelf het Pauperparadijs.

K.R. Klaassens, Roden.

UIT DE KRANT