VREDESKRING IN STILTE

Cultuur

RODEN - Sta ook stil bij alle slachtoffers, ontheemden, vluchtelingen, de doden e´n levenden die geraakt zijn door oorlog en geweld en sluit aan bij de Vredeskring op 20 april om 10.30 uur. Verzamelen om 10.15 uur bij Monument Vasalis (op het plein bij Blokker) in Roden. Na een kort muziekoptreden van Harry Loco wordt er om 10.30 uur een kring gevormd en gedurende een half uur in stilte staan of zitten (dan zelf een stoel/kruk meenemen). Iedereen kan op een zelfgekozen moment aansluiten. Na afloop wordt er gewandeld naar de bibliotheek/Roden Centraal waar een kopje koffie/thee wordt aangeboden en er nagesproken kan worden.
De Vredeskring is niet bedoeld voor politieke of religieuze uitingen. Voel u welkom en meld u aan via wereldvredemars.roden@gmail.com.

UIT DE KRANT