Kerstboodschap – Jan Willem Slotema

Afbeelding
de kerstboodschap
‘EEN EIGEN RUSTPLAATS’
Na een jaar waarbij extreme droogte in de natuur nog altijd haar sporen nalaat is wateroverlast bijna ondenkbaar. Toch is de watersnood in1953 waarin ik het levenslicht zag in de geschiedenis gegrift. Vijfenzestig jaar later zitten we op eerste kerstdag met z’n achttienen, gelukkig allemaal gezond, aan twee gedekte tafels in onze kamer aan de  kerstmaaltijd. Niet overdreven, gewoon samen lekker eten. En dat omdat 2018 jaar geleden een ster de weg wees naar een stal waar Jezus werd geboren. Vrede op aarde zal de komende dagen in duizenden kerken worden gezongen, terwijl we weten dat het vaak alleen bij hopen en bidden blijft. Want vrede is in grote gedeelten van onze aarde ver te zoeken. Niet voor niets zoeken vluchtelingen in ons land van melk en honing een slaapplaats en hopen velen op kinderpardon. Zelf terdege beseffend dat ook in ons land stille armoede, eenzaamheid en verdriet is en er velen al jaren wachten op een woning. In de nieuwe raad van het Westerkwartier hoop ik samen met de andere raadsleden iets te kunnen betekenen voor hen die vaak in stilte lijden of op zoek zijn naar een eigen rustplaats.
‘Want kerst hoort liefde te zijn in een wereld van vrede’.
Jan Willem Slotema.

UIT DE KRANT

Lees ook