Steeds vaker wordt er gekozen voor een Agri-PV installatie

Extra Nieuws

Landbouwers en boerenbedrijven staan tegenwoordig voor de uitdaging om hun land op een zo efficiënt mogelijke manier te benutten, terwijl ze ook streven naar duurzaamheid en kostenbesparing. In dit streven naar optimalisatie en innovatie groeit de populariteit van Agri-PV installaties gestaag. Deze geavanceerde systemen integreren zonnepanelen naadloos in de agrarische omgeving, waardoor niet alleen hernieuwbare energie wordt opgewekt, maar ook de landbouwactiviteiten worden ondersteund. Dit betekent dat landbouwgrond multifunctioneel wordt: het dient niet alleen als productiegebied voor gewassen of vee, maar ook als bron van groene energie. Deze synergie tussen landbouw en hernieuwbare energie is niet alleen gunstig voor de boeren zelf, maar draagt ook bij aan de algemene duurzaamheidsdoelstellingen en de vermindering van de ecologische voetafdruk van de landbouwsector. Met Agri-PV installaties kunnen landbouwers niet alleen hun inkomsten diversifiëren, maar ook hun bijdrage leveren aan de transitie naar een groenere en veerkrachtige agrarische sector.

Steeds vaker wordt er gekozen voor een Agri-PV installatie

Slimme benutting van beschikbare ruimte

Bij traditionele zonneparken wordt er vaak kostbare landbouwgrond gebruikt, wat ten koste gaat van de voedselproductie. Met een Agri-PV installatie wordt deze beperking op efficiënte wijze omzeild. De beschikbare ruimte wordt slim benut door zonnepanelen te integreren in bestaande landbouwgrond. Hierdoor kan de grond nog steeds gebruikt worden voor het verbouwen van gewassen, terwijl er tegelijkertijd duurzame energie wordt opgewekt.

Bescherming tegen extreme weersomstandigheden

Een bijkomend voordeel van een Agri-PV installatie is dat de gewassen beter beschermd zijn tegen extreem weer. Zonnepanelen fungeren namelijk als een soort ‘dak’ boven de gewassen, waardoor ze minder blootgesteld worden aan weersinvloeden zoals hagel, hevige regenval of felle zonnestralen. Dit resulteert in een hogere opbrengst en betere kwaliteit van de gewassen.

Beschutting voor vee

Niet alleen gewassen profiteren van de beschutting die Agri-PV installaties bieden, ook (pluim)vee kan hiervan profiteren. Zonnepanelen kunnen namelijk ook dienen als beschutting voor het vee. Denk hierbij aan schaduwplekken waarin ze kunnen rusten tijdens warme dagen of bescherming tegen regen en wind. Een win-win situatie voor zowel de landbouwer als het vee.

Extra inkomsten voor boerenbedrijven door verpachting van land

Naast de voordelen op gebied van ruimtegebruik en weersbestendigheid, biedt een Agri-PV installatie ook extra financiële voordelen voor boerenbedrijven. Zo kan land dat gebruikt wordt voor de installatie verpacht worden, wat leidt tot een extra bron van inkomsten. Dit draagt bij aan de economische stabiliteit van het boerenbedrijf en geeft de agrarische sector een welkome impuls. Wil jij hier meer over weten? Bekijk dan eens de website van Chint Solar voor bijvoorbeeld het verpachten van een stuk land voor het laten bouwen van een zonnepark.

Uitzondering op de regel

De Nederlandse overheid heeft niet alleen het belang van Agri-PV installaties binnen de landbouwsector erkend, maar heeft ook actief beleid gevoerd om deze innovatieve oplossingen te stimuleren. Het kabinet heeft duidelijk gemaakt dat Agri-PV installaties een uitzondering vormen op de restricties voor zonneparken op landbouwgrond, waardoor agrariërs de mogelijkheid hebben om deze duurzame en multifunctionele oplossing te omarmen zonder gehinderd te worden door bureaucratische belemmeringen. Deze proactieve benadering van de overheid geeft niet alleen blijk van erkenning van de noodzaak van duurzame landbouwpraktijken, maar biedt ook concrete steun aan boeren die willen investeren in groene energie en een veerkrachtige toekomst voor de agrarische sector nastreven.

UIT DE KRANT

Lees ook