Speellimieten in casino’s: hoe, wat en waarom?

Afbeelding
Extra Nieuws

Na een bijna volledig reclameverbod, is de volgende grote verandering in de wereld van de online casino’s een algemene en nationale stortingslimiet. Maar voor wie niet thuis is in de wereld van poker en blackjack, wat is een stortings- of speellimiet eigenlijk?


Hoewel kansspelen waarschijnlijk zo oud zijn als de menselijke beschaving zelf en gokken voor velen een leuke en spannende vorm van ontspanning is, kleven er een aantal serieuze risico’s aan. Net als voor het gebruik van alcohol gelden er daarom regels om het welzijn van mensen te waarborgen, zoals om te beginnen een minimum leeftijd waarop je mag spelen en een vergunningensysteem wie het, onder welke voorwaarden, aan mag bieden. 

Een van de voorwaarden die er in Nederland aan het aanbieden van online kansspelen gesteld wordt, is dat spelers direct na het aanmaken van een account een aantal limieten in moeten stellen. Limieten dienen direct twee doelen:

  1. Voorkomen dat mensen te veel geld verspelen.
  2. Als mensen teveel spelen, de schade beperken.

Eventueel zou een derde doel: ‘Spelers in staat stellen hun spelgedrag te beheersen’ expliciet benoemd kunnen worden, maar dit komt in feite op hetzelfde neer als de eerste twee doelen. 

Soorten limieten

Er zijn tal van verschillende limieten te bedenken die bij kunnen dragen aan het behalen van de primaire doelstellingen, maar het Besluit Kansspelen op afstand noemt expliciet drie limieten die een speler verplicht in moet stellen. Wie bijvoorbeeld bij casino777.nl een account aanmaakt kan pas geld storten en spelen als er een op zijn minst een toegangslimiet, een stortingslimiet en een saldolimiet zijn ingesteld. 

  • Een toegangslimiet bepaalt hoeveel tijd er per dag, week of maand met een account gespeeld kan worden. Als deze tijd ‘op’ is, moet een speler direct uitgelogd worden.
  • Een stortingslimiet bepaalt hoeveel geld een speler per tijdsperiode op zijn account kan storten. Alle transacties die deze limiet overschrijden worden automatisch geblokkeerd. 
  • Een saldolimiet bepaalt hoeveel hoog het saldo op een spelersaccount maximaal mag zijn, voordat er automatisch tot uitbetaling wordt overgegaan. 

Naast deze limieten zijn er nog een aantal andere die we bij verschillende aanbieders tegenkomen, maar dus niet verplicht zijn. 

  • Een inzetlimiet bepaalt het totaal van het aantal inzetten per tijdsperiode, ongeacht of daarmee gewonnen of verloren wordt. Op deze manier is het dus niet mogelijk om eventuele winst te verspelen.
  • Een verlieslimiet bepaalt het maximale verlies per tijdsperiode, zodat er wél met de winst doorgespeeld kan worden, totdat de limiet bereikt wordt. 
  • Een sessielimiet beperkt de speeltijd per sessie. Hoewel een speler alleen maar uit en direct weer in hoeft te loggen om een nieuwe sessie te beginnen, creëert het verlaten van een spel toch een extra moment van bezinning waarin een speler moet besluiten om verder te spelen of niet. 

Het praktische nut van limieten

Laten we voorop stellen dat limieten werken. Zodra deze zijn ingesteld is het simpelweg onmogelijk om door te spelen totdat de tijdsperiode verstreken is, of de limiet is verhoogd. Het verhogen van een limiet is echter pas mogelijk na een wachtperiode van, over het algemeen, 7 dagen. Maar dat iets werkt wil niet zeggen dat het ook nut heeft, het nut van limieten valt of staat met hoe deze ingesteld worden. 

In Nederland moeten spelers zelf hun limiet bepalen. De gedachte hierachter is dat ze hierdoor gedwongen worden om, vooraf, na te denken over hoeveel tijd en geld ze aan gokken willen besteden. Uit Brits onderzoek blijkt dat als spelers zelf een limiet moeten kiezen, dit over het algemeen leidt tot een veel lagere limiet dan wanneer een limiet wordt voorgesteld. 

Het voorstellen van limieten is waar het in Nederland misloopt. Net als bij stortingen worden velden namelijk automatisch ingevuld met een suggestie. Hoewel de speler die aan kan passen, is dit een bewezen techniek om mensen richting een bepaalde keuze te duwen. 

Niet alleen zijn de vooraf ingestelde limieten natuurlijk in het voordeel van de aanbieder en niet de speler, ook kunnen limieten te hoog worden ingesteld. Wie meer dan 20 uur per dag wil spelen kan dat gewoon instellen, hetzelfde geldt voor stortingen tot duizenden euro’s per dag. 

Tot slot moeten spelers zich goed beseffen dat limieten per aanbieder gelden. Wie bij meerdere aanbieders een account heeft, iets wat gebruikelijk is omdat spelers zo van verschillende welkomstbonussen gebruik kunnen maken, zal per aanbieder limieten in moeten stellen. Dit betekent dat een speler in de praktijk meerdere limieten heeft die bij elkaar opgeteld hoger uitkomen dan de bedoeling is. 

Dit kan zelfs een averechts effect hebben, als een speler bij een aanbieder uitgelogd wordt vanwege een bereikte limiet en vervolgens naar een andere aanbieder gaat, is de kans groot dat hij hier een veel hogere limiet in zal stellen ‘om niet lastig gevallen te worden’. 

Overkoepelende speellimieten

Na meerdere kamervragen, brieven en onderzoeken naar hoe het elders in Europa geregeld is, wordt er in Nederland nu ook hard gewerkt aan een zogenaamde overkoepelende limiet. Overkoepelend betekent hier dat limieten voor alle aanbieders in Nederland gelden, zowel casino’s als aanbieders van sportweddenschappen. 

Helaas is het invoeren van een dergelijke nationale limiet niet makkelijk. In de eerste plaats gaat het om zeer privacygevoelige persoonsinformatie die aanbieders met elkaar moeten gaan delen, iets wat in de huidige privacywetgeving ingepast moet worden. Daarnaast zal het systeem zelf ontwikkeld en uitgerold moeten worden. 

Daarnaast is er de vraag hoe hoog een dergelijke limiet moet worden en aan welke criteria moet worden voldaan om deze eventueel te kunnen verhogen. De bedragen die nu rondgaan zijn € 300 per maand voor jongvolwassenen tot 24 jaar en € 700 voor de oudere spelers. Dit terwijl de gemiddelde uitgaven per speler volgens de Kansspelautoriteit respectievelijk € 59 en € 170 per maand bedragen. 

De vraag of een limiet ter hoogte van 5x de gemiddelde uitgave, of 15-20% van een minimum of modaal maandinkomen, niet te hoog is, zal de komende tijd nog uitgebreid over gedebatteerd gaan worden. 

In de tussentijd doen alle mensen die van een gokje houden er goed aan om zelf nog eens goed na te gaan hoeveel ze op het spel willen zetten, of dat wellicht een registratie bij CRUKS de beste oplossing is. Wie zich bij het Centraal Uitsluitings Register KansSpelen inschrijft is er namelijk zeker van helemaal niets te kunnen verliezen. 

UIT DE KRANT