‘Gemeentehuis niet alleen voor trouwlustigen’

Gemeente Westerkwartier

In diverse kranten heb u vorige week over de locatie Diepswal 46 kunnen lezen. Voor hen die niet op de hoogte zijn, in het kort een kleine opsomming van feiten. Iedereen van u kent vast en zeker de rotonde als je Leek vanaf het noorden binnenrijdt. Mocht de rotonde niet bekend zijn, dan is het tafereel achter de rotonde voor velen een doorn in het oog. Geen gezicht is te zwak uitgedrukt, een rot gezicht past beter bij het voormalige Hotel Leek en het ook al voormalige H en H terrein. Een aanfluiting voor het verder prachtige dorp Leek? In het hotel wonen sinds een aantal jaren tientallen Polen die allen werkzaam zijn bij het bedrijf Beusmeat. Friessenpersoneel huurt het gebouw van de gemeente Leek. N.a.v. de slechte toestand van het geheel wil de gemeente het laten slopen. Het gevolg is dat de werknemers van Beusmeat een ander onderkomen moeten hebben. Friessenpersoneel is op zoek geweest en kwam uiteindelijk terecht bij de enigszins vervallen boerderij aan Diepswal 46. Al jaren wordt hier niet meer geboerd. Toen de omwonenden van Diepswal en de Roomsterweg lucht kregen van de plannen vroegen ze opheldering bij de gemeente. Deze besloot een voorlichtingsavond te houden. Ondanks dat bleef de ontevredenheid over de gang van zaken aanwezig. Vorige week stond het Ontwerp Bestemmingsplan Diepswal 46 op de agenda. Is de tribune meestal niet al te goed bezet, deze keer was de raadszaal te klein om allen die op dit onderwerp afkwamen te bergen. Ook de hal was bijna tot aan de nok toe gevuld. Niets mis mee, want als er vragen zijn of ontevredenheid heerst, dan is een ieder welkom in het gemeentehuis. Gelukkig staat het gemeentehuis er niet alleen om te gaan trouwen of de ambtenaren onderdak te verschaffen. Omwonenden werden vertegenwoordigd door advocate mevrouw Daan. Op een heldere manier wist ze uitleg te geven over de onrust die er heerst. Wonen er nu 45 personen aan Diepswal en de Roomsterweg rondom nummer 46, als de plannen doorgaan komen er zo’n honderd arbeidsmigranten bij. Volgens haar had er eerst beleid moeten komen en daarna worden gewerkt aan draagvlak. Ook het naastgelegen transportbedrijf van Tjoelker kan volgens haar in de problemen komen doordat er door de nieuwe buren wordt geklaagd over overlast door de vrachtauto’s. De leden van de commissie toonden begrip voor de vragen en opmerkingen die niet alleen de advocate, maar ook Roelof van der Broek namens de buurt naar voren bracht. Hij gaf duidelijk aan dat het protest beslist niet gaat om discriminatie, maar puur om de grootschaligheid van het plan en het niet passen in de omgeving. Wethouder Haseloop die als portefeuillehouder over dit onderwerp gaat, ontkende dat de communicatie slecht was geweest. Volgens haar werd de advocate steeds op de hoogte gehouden over de stand van zaken. Ook verwacht ze weinig overlast van de werknemers van Beusmeat, omdat er altijd een derde deel naar Polen is, een derde deel slaapt en de rest is aan het werk is. Werktijden van tien uur per dag en zes dagen in de week zijn vaste prik. De commissie besloot om het Voorontwerp Bestemmingsplan Leek-Diepswal 46 wel bekend te laten maken. Dit om iedereen de gelegenheid te geven om binnen zes weken zienswijzen in te dienen. Wel is het aan te raden dat Friessenpersoneel, de gemeente en omwonenden met elkaar in gesprek gaan om tot een voor ieder aanvaardbare oplossing te komen. Gebeurt dit niet, dan kon er wel eens een lange weg te gaan zijn, waar ook de Raad van State aan te pas zal komen. ’t Is altijd wat. De ene keer Hummel, de andere keer Jager en nu ook nog eens Diepswal 46. Het besturen is nog lang niet klaar in de gemeente Leek. ‘Ik groet u’. ‘Moi’.

UIT DE KRANT