‘Pottenkijkende raadsleden’

Gemeente Westerkwartier

LEEK – Ze waren er echt niet te beroerd voor, de medewerkers van Kwekerij Novatec. Vol trots vertelde werkcoach Ger Dekker dat zij deze avond speciaal hun dagelijks werk verrichten voor de raadsleden van Grootegast, Marum, Noordenveld, Zuidhorn en Leek. In een paradijsje, tussen boerderij Oosterheerd (Scheperij) en Landgoed Nienoord ligt de twee hectare grote ruim vijftig jarige kwekerij. Grote getallen werden door de enthousiaste Ger Dekker op de aanwezigen losgelaten. 150.000 potjes, van stek naar leverbare plant, verlaten per twaalf weken de kwekerij. O.a. rozen, maagdenpalm, kornoelje, twijgen en coniferen. De Latijnse namen laat ik maar achterwege, hoewel er ongetwijfeld veel liefhebbers zijn die al deze namen foutloos kunnen schrijven en zelfs uitspreken. 26 Medewerkers (18 fte), zijn dagelijks terdege betrokken bij het vullen van potjes met turfmolm en stekjes. Spuiten wordt minimaal en alleen biologisch toegepast. Tegen een kleine vergoeding wordt er zelfs bezorgd in de regio Westerkwartier en Noordenveld. Wat wil een natuurliefhebber nog meer? Dat dacht ik ook toen het onderwerp ‘Omgevingsvergunning dagopvang perceel Veldstreek 35 te Zevenhuizen op de agenda stond. Het onderwerp betreft dagopvang/dagbesteding voor ouderen van maandag t/m vrijdag. Eén van de bijgebouwen zal worden verbouwd tot dagopvang. Omdat er een serre wordt aangebouwd, moet er i.v.m. het aantal m2 elders worden gesloopt. Je zult maar als oudere in het buitengebied van Zevenhuizen aan de Veldstreek overdag je laatste levensjaren mogen ‘slijten’. Net als de eerder genoemde kwekerij een klein paradijsje. Tijdens de behandeling in de raad werd de gang van zaken door een inspreekster ‘het afwijken van bestaand beleid’ genoemd. Ze voelde zich niet serieus genomen, want toen ze voor inlichtingen bij de betreffende ambtenaar kwam, bleek volgens haar bijna alles al in kannen en kruiken te zijn. Voor de Friezen onder ons ‘yn kalk en semint’. Wethouder Honnef antwoordde hierop ‘dit te zullen onderzoeken’. Behalve D’66 gaf de rest van de raad een ‘Verklaring van geen bedenkingen wijziging bestemming Veldstreek 35 te Zevenhuizen’. Natuurlijk kunnen er tegen de omgevingsvergunning zienswijzen worden ingediend. Ook dit behoort bij de te volgen procedure. Welke procedure er moet worden gevolgd voor de voormalige locatie van Hotel Leek werd tijdens de commissievergadering door het college voorgelegd aan de raad onder het kopje ‘Herontwikkeling locatie voormalig Hotel Leek’. In het coalitieakkoord 2014-2018 werd de entree van Leek aangeduid als ‘ziet er niet uit!’ De zichtlocatie ging er dan ook zienderogen op achteruit. Het college ging voortvarend te werk, niet dat ze zelf moker en breekijzer ter hand namen, maar intussen is Hotel Leek al verwezen naar de sloop. De voormalige H&H locatie aan de overzijde deed meer stof opwaaien dan de sloop van het hotel. Twee dagen voordat de bestemming van het pand zou worden gewijzigd kocht plaatselijke ondernemer Schuiling het pand, zodat hij zijn plannen voor het vestigen van een autowasstraat kon uitvoeren. Op dit moment heeft er na de voor Leekster begrippen heftige politieke schermutselingen over de locatie een positieve metamorfose plaatsgevonden. De ‘poort van Leek’ oogt stukken appetijtelijker. Hoe nu verder met de voormalige hotel locatie? Het is de bedoeling dat het een functionele invulling krijgt. Of het nieuwe gemeentehuis voor groot Westerkwartier op de hotellocatie zal komen? Mark Moes (CU) opperde dit heel voorzichtig, maar zag ‘met een knipoog’ ook mogelijkheden in zijn geliefde Enumatil. Ongetwijfeld zal dit luchtkasteel tot een desillusie leiden. Een makelaar mag, zoals de raad het voorstel van het college opvolgde, in overleg de vraagprijs bepalen en inzetten op een aantal mogelijke functies. Hotel / restaurant, zakelijke en maatschappelijke dienstverlening en leisure (vrije tijd). Voor elk wat wils! Komt de makelaar niet tot een oplossing, dan wordt een prijsvraag, wie weet met als thema ‘Wie opent de poort?’, voor Jan en alleman uitgeschreven. ‘Ik groet u’. ‘Moi’.

UIT DE KRANT