Gelijke monniken

Gemeente Westerkwartier
Column 100
Natuurlijk is het niet helemaal volgens de regels. Maar voorspelbaar was het wel. Logisch ook. Het was wachten op de eerste supermarkt in de voormalige gemeenten Zuidhorn, Grootegast en Marum die de –nu nog- geldende regels omtrent de zondagopenstelling aan de laars zou lappen. Want als de supers in Leek open mogen, dan mag binnen dezelfde gemeente de rest toch ook? Maar dat juist die ‘kleine’ Spar in Aduard de stoute schoenen aan zou trekken. Nee, dat had ondergetekende niet direct voorzien. Zuidhorn, Niekerk, zeker. Grootegast misschien. Maar het werd Aduard, waar supermarkteigenaar Patrick de Groot alvast een voorschot heeft genomen op de onafwendbare zondagopenstelling. Dat ze juist in voormalig kloosterdorp Aduard waarde hechten aan de uitdrukking ‘gelijke monniken, gelijke kappen’ valt historisch gezien goed te verklaren. Maar dat geheel terzijde. Er zijn ook andere redenen te verzinnen waarom juist de Aduarder super staat te springen om op zondag open te mogen. Jaren is er in gemeenteraad van de voormalige gemeente Zuidhorn gesproken over de zondagopenstelling en het aantal inwoners van Zuidhorn dat op zondag naar het Reitdiep reed om daar de wekelijkse boodschappen in te slaan. Met ‘Zuidhorn’ werden natuurlijk de inwoners van de hele gemeente bedoeld, maar het is vooral Aduard dat bijna letterlijk op een steenworp afstand van de Groninger Jumbo ligt. Aduard heeft met de Spar een relatief kleine supermarkt. Een ‘buurtsuper’ die het al moeilijk genoeg heeft zonder scheve spelregels en een oneerlijke concurrentiepositie ten opzichte van een dichtbij gelegen grootgrutter. Het mag dan ook geen wonder heten dat juist De Groot besluit de grenzen op te zoeken en –zo nodig- het noodlot te tarten. Of het tot een boete komt? Theoretisch is dat mogelijk, want portefeuillehouder en wethouder Elly Pastoor heeft al laten weten dat de Aduarder ondernemer in overtreding is zolang de nieuwe winkelverordening niet door de gemeenteraad is goedgekeurd. Een kwestie van tijd, want de verordening is ambtelijk in voorbereiding en zal niet (te) lang op zich laten wachten, daar de zondagopenstelling deel uit maakt van het coalitieakkoord. Toch lijkt een boete niet waarschijnlijk. Handhaven levert namelijk alleen maar verliezers op. Een strijd over rechtsgelijkheid, scheve gezichten en een verstoorde relatie tussen dorp, ondernemer en gemeente. Niet de gemeente, noch de ondernemer wil het zover willen laten komen. Wel kan het openen van de Aduarder super de aanzet zijn tot meer ‘’ ongehoorzaamheid’ in de Westerkwartierder supermarktwereld. Immers, als ze in Aduard een voorschot op de regels kunnen nemen… Gelijke monniken.
Meediscussiëren? Laat het weten op Twitter @richardlamberst.
 

UIT DE KRANT