Startbijeenkomst ‘Leading Locals’ van MIND Us op paleis Noordeinde

ANP /HOLLANDSE HOOGTE /ROBIN UTRECHT
ANP /HOLLANDSE HOOGTE /ROBIN UTRECHT Foto: Robin Utrecht
Westerkwartier Gemeente Westerkwartier

WESTERKWARTIER - Hare Majesteit Koningin Máxima heeft dinsdagochtend 7 november vertegenwoordigers van gemeenten, maatschappelijke organisaties en jongeren ontvangen op Paleis Noordeinde in Den Haag. De bijeenkomst was de start van het netwerk ‘Leading Locals’ van MIND Us. Koningin Máxima is erevoorzitter van MIND Us. Wethouder Bé Schollema en rappende psycholoog Daisy Veenstra uit Groningen hebben namens de gemeente Westerkwartier deelgenomen aan het programma op paleis Noordeinde. Speciaal voor de gemeente Westerkwartier werd door rapper Daisy in een korte rap ingewikkeld beleid “direct duidelijk” uitgelegd. 

‘Leading Locals’ is een leernetwerk van MIND Us waarin gemeenten goede voorbeelden kunnen uitwisselen over de aanpak van mentale problemen van jongeren in hun stad of dorp. Gemeenten kunnen elkaar inspireren en samenwerken aan een totale aanpak om jongeren te ondersteunen in hun mentale welzijn. 

Verantwoordelijkheid gemeenten 

Tijdens de bijeenkomst sprak bestuurslid van MIND Us en burgemeester van Utrecht Sharon Dijksma over de verantwoordelijkheid die gemeenten hebben om de mentale gezondheid van jongeren mee te nemen in hun beleid. Ook ging zij in op het belang van het betrekken van jongeren bij maken van de plannen. 

Ambitieuze plannen 

De gemeente Westerkwartier wilde een blijvende indruk achterlaten in het paleis over haar jongerenbeleid. In plaats van een bestuurder aan het woord te laten ontstond het idee om Daisy Veenstra te vragen om te gaan rappen. Daisy heeft geprobeerd de kern te halen uit wat de gemeente doet voor jongeren in haar rap ‘Ambitieuze plannen’. Een manier om in begrijpelijke taal duidelijk te maken waar het in het jongerenbeleid om gaat. Daisy Veenstra: “Kort na de rap werd meteen gevraagd of de tekst na te lezen was en toen keek Maxima me vol verwachting aan, zo van: ja, ik wil hem nog een keer lezen! Dat was heel leuk.” 

Koningin Máxima nam samen met diverse wethouders, beleidsmakers, vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties en jongeren deel aan workshops over de kracht van rolmodellen om jongeren te bereiken en het belang om jongeren mee te laten denken en doen in het maken van nieuwe gemeentelijke plannen.

Wethouder Bé Schollema: “Het was een indrukwekkende dag samen met verschillende partijen en jongeren. Ik ben trots op de manier waarop wij aandacht hebben gevraagd voor ons jongerenbeleid op Paleis Noordeinde in Den-Haag met de rap door Daisy. Laagdrempelig en direct duidelijk. Op deze manier ga ik graag met jongeren in gesprek over dit onderwerp.” 

In gesprek met Koningin Maxima 

Tot slot sprak Koningin Máxima met de wethouders van de tien aanwezige gemeenten over hun aanpak om de mentale gezondheid van jongeren te versterken en de plannen voor de toekomst van het ‘Leading Locals’ netwerk.  MIND Us wil dat jongeren grip krijgen op hun mentale gezondheid, zich veerkrachtig ontwikkelen en hulp weten te vinden als dat nodig is. Daarbij richten ze zich op de leefwereld van jongeren zelf; hun wijk met sportclubs en verenigingen, hun school of college en hun sociale media. (Foto: Robin Utrecht)

UIT DE KRANT

Lees ook