Positieve resultaten inzet De School in Beweging bij leerlingen drie basisscholen in Westerkwartier

Afbeelding
Westerkwartier Gemeente Westerkwartier

WESTERKWARTIER - De School in Beweging (DSiB) heeft zeven jaar lang de motorische ontwikkeling getest van leerlingen van drie basisscholen in het Westerkwartier. Het gaat om leerlingen van CBS ’t Fundament in Lutjegast, CBS Rehoboth in Oldekerk en CBS Remmelt Booy in Doezum. Donderdag 11 januari ontving wethouder Sport en Gezondheid Harry Stomphorst het eindrapport van deze testen uit handen van Astrid Witte. Zij is projectleider van DSiB.

Uit het rapport blijkt, dat de inzet van DSiB een positieve invloed heeft op de motorische ontwikkeling van de leerlingen van deze drie scholen. De overhandiging van het rapport was bij CBS ’t Fundament. Directeur van deze school, Cora Hertsenberg en wethouder Harry Stomphorst zijn blij met de positieve resultaten en ervaringen.

De School in Beweging

Het doel van DSiB is kinderen op de peuterspeelzaal, kinderopvang en basisschool meer te laten bewegen. Vakleerkrachten van DSiB bezoeken de scholen en peuterzalen een aantal dagen per jaar. Ze geven adviezen en laten zien hoe je kinderen meer kunt laten bewegen tijdens de schooldag. Op de schoolpleinen, tijdens de gymles en in de klas. Zij maken afspraken met de school hoe deze hier invulling aan kan geven. Het programma is aanvullend op de activiteiten van de leerkrachten van de school.

De ondersteuning vindt plaats volgens de ‘train de trainer’ manier. De vakleerkrachten van DSiB leren de groepsleerkrachten hoe en waarmee ze kinderen meer kunnen laten bewegen. 

De 4 Skills Test 

Het meten van het effect van de inzet van DSiB gebeurt met de 4 Skills Test. Deze test geeft een goed beeld van de motorische ontwikkeling van een kind. De test gaat in op de grove motoriek en bestaat uit vier onderdelen. Deze zijn: stilstaan op één been, stuiten/vangen van een bal en springen op twee manieren.

UIT DE KRANT

Lees ook