Leekstermeer Wandeltocht

in de spo[r]tlight

Leergeld blij met steun Leekstermeer Wandeltocht

LEEK – Steeds meer ouders doen een beroep op de sinds 1 januari opgerichte Stichting Leergeld Westerkwartier. Ze doen dit omdat Leergeld er voor zorgt dat kinderen, waarvan ouders door sociale omstandigheden niet in staat zijn hun kinderen te laten deelnemen aan allerlei sociale en culturele activiteiten. Aan kinderen van 4 tot 18 jaar kan Leergeld bijvoorbeeld een bijdrage in de kosten verstrekken voor deelname aan schoolexcursies of sportactiviteiten of voor bijvoorbeeld de aanschaf van een computer.

‘Voor de inkomsten is Leergeld naast een beperkte subsidie van provincie en gemeenten vooral afhankelijk van de steun van instellingen, bedrijven en particulieren’, zegt Jan Westerlaan, coördinator van de stichting. ‘We zijn dan ook bijzonder blij dat de Rotaryclub Groningen West – als goed doel van haar Leekstermeer Wandeltocht die gehouden wordt op 24 mei- Stichting Leergeld Westerkwartier heeft gekozen. Op deze manier is de Leekstermeer wandeltocht niet alleen een prachtige dag voor veel enthousiaste wandelaars, maar geeft ze ook nieuwe kansen aan kinderen die dat nodig hebben’, aldus Westerlaan.

Op zaterdag 24 mei wordt door de Rotaryclub Groningen West alweer voor de negende keer een wandeltocht door het Gronings- en Drents Landschap gehouden, het gebied nabij het Leekstermeer met zijn fraaie coulisselandschap en De Onlanden leent zich bij uitstek voor deze wandeltocht. Er zijn opnieuw vier wandelroutes uitgezet van 7,5, 17,5, 25 en 40 kilometer. Ten opzichte van vorig jaar is voor zover mogelijk weer een aantal wijzigingen doorgevoerd in de routes. De korte route voert dit jaar naar Midwolde. De overige routes komen langs pleisterplaatsen paviljoen Pool en dorpshuis en kanocentrum Lettelbert. De 25 en 40 kilometer routes gaan deze keer via Lieveren naar Roden. Bij het Rode Hert in Roderwolde kan even gerust worden. Alle vier de routes lopen uiteraard langs het Leekstermeer. De routes zijn zoals vertrouwd duidelijk aangegeven en bij start en finish worden deelnemers feestelijk onthaald. Bovendien ontvangen alle deelnemers een fraaie herinneringsmedaille.

Start en finish zijn bij het Infocentrum op Landgoed Nienoord. De starttijden zijn als volgt: 40 kilometer tussen 7.30 uur en 8.00 uur, 25 kilometer tussen 8.00 uur en 9.00 uur, 17,5 kilometer tussen 9.00 uur en 10.30 uur en 7,5 kilometer tussen 10.00 uur en 12.00 uur.

Wat niet gewijzigd is, is het inschrijfgeld. Dat bedraagt ook dit jaar vijf euro voor de route van 7,5 kilometer, 7,50 euro voor de 17,5 kilomeer en tien euro voor de twee langste afstanden. Kinderen tot en met twaalf jaar betalen 2,50 euro, ongeacht de afstand. De inschrijfgelden gaan zoals gemeld naar Stichting Leergeld, die kinderen een vangnet biedt.

Inschrijven kan via de website (www.leekstermeerwandeltocht.nl). Het startbewijs zal dan op de wandeldag klaarliggen bij de inschrijfbalie op het Infocentrum Nienoord. Onder de wandelaars die via de website inschrijven worden overigens vier boekenbonnen ter waarde van 25 euro verloor. Delicatessenzaak La Pasion uit Leek stelt bovendien een mand met lekkernijen beschikbaar die ook zal worden verloor onder de wandelaars die zich van te voren via de website inschrijven. Ook die trekking is op zaterdag 24 mei. Uiteraard kunnen mensen zich ook op de dag zelf nog inschrijven. Het meest verstandig is echter om dit via de site te doen, zodat men verzekerd is van een geldig startbewijs. Overigens is de organisatie er dit jaar in geslaagd een nieuwe hoofdsponsor aan het evenement te koppelen: Koninklijke Oosterhof Holman uit Grijpskerk. De inschrijving van het evenement opende in februari van dit jaar en nu al hebben honderden mensen zich opgegeven voor de wandeltocht, een teken ook dat het evenement de afgelopen jaren een begrip in de regio is geworden. De afgelopen jaren leverde de tocht telkens een bedrag van tussen de tien- en vijftienduizend euro op. Dat geld werd besteed aan ondermeer de familie Steenhuis in Zuidhorn voor hun schoolproject in Gambia, het ziekenhuis in Murovani en het project waarbij de boeren in Kenia met microkredieten werden ondersteund, de Voedselbanken en de Bewegingstuin in Vredewold in Leek. In 2013 ging de opbrengst naar Humanitas voor de organisatie van een kinderkamp in Bakkeveen.

Zie voor alle relevante informatie over de negende editie van de Leekstermeer wandeltocht de website www.leekstermeerwandeltocht.

UIT DE KRANT