Minikul week 24

minikul

Ik sta een beetje in dubio. Is dit nu goed of slechts nieuws? Dat een weliswaar gepensioneerde, maar toch, professor die, ook niet mis, bij de Wereldgezondheidsorganisatie als alcoholexpert heeft gewerkt, onlangs in zijn nieuwe boek verklaarde dat je voor je gezondheid vooral méér moet drinken. Let op: dus niet mínder, zoals de wetenschap ons tot dusverre heeft voorgehouden. Elke dag een hele fles wijn of twee liter bier naar binnen werken bevordert volgens de emeritus hoogleraar echter de gezondheid zéér. Dit wordt ‘het nieuwe matigen’ genoemd.
Dat is compleet anders dan het goed bedoelde maar ook uitdrukkelijke advies dat mijn cardioloog me een jaar of vijf geleden gaf na enig ongemak aan hart- en bloedvaten: ‘Voor je toekomstige gezondheid is het gewenst dat je in het vervolg niet meer dan twee glazen rode wijn per dag drinkt.’ Dat kwam toen even aan, maar ik heb me er tot dusverre steeds, soms met moeite, aan gehouden. Is al die moeite achteraf gezien onzin geweest? Of is bij de nu als gepensioneerde meer over vrije tijd beschikkende ex-prof de wens de vader van zijn gedachte?
Objectief beschouwd veroorzaakt het drinken van alcohol niet een en al ellende. Algemeen is de gangbare wetenschappelijke visie dat, als je naar sterftecijfers en alcoholgebruik kijkt, matig drinken, dus een of twee glaasjes per dag, beter is dan geheelonthouding. Maar de oud-professor stelt, dat die ‘aanname’ gebaseerd is op het, zoals dat zo fraai heet, ‘sociaal wenselijk invullen’ van enquêtes. Kort door de bocht: De ondervraagden drinken meer dan ze zeggen. Anderzijds is het ‘gunstige effect’ van alcohol, dat het de vorming van bloedpropjes tegen gaat en daardoor een hart- of herseninfarct kan voorkomen, onomstreden.
Daar kun je ook als leek weinig tegen in brengen. Maar je kunt jezelf, ook en vooral als leek, de vraag stellen of je – afgezien van het professorale gezondheidsadvies – nog wel lekker kunt functioneren als je elke avond een hele fles wijn of twee liter bier naar binnen hebt geklokt. En dan heb ik het nog niet eens over het autorijden met niet een slok maar een plens alcohol achter de kiezen. Daarom houd ik het zelf nog steeds op die dagconsumptie van twee glazen rode wijn. Misschien geldt, toen hij bovenstaand drankadvies schreef, ook voor de gepensioneerde gezondheidsexpert wel de spreuk:’Als de drank is in de man, is de wijsheid in de kan’.
Henk Hendriks

UIT DE KRANT