Moi Noordenveld week 37

moi noordenveld

Argens in het nedersaksies taolgebied lag een klein dörpie .Hetdörpie har ook een legere schoele met twee miesters en een juffrouw . Iens in de weke kwam ook de handwerkjuf ,um de wichter nuttige handwerken bij te brengen .In dat dörpie begunde een jonge underwiezer zien loopbaon . Zien hiele warkzaome annex opvoedkundige leven van roegweg 1900 tot 1940 zulle daor besteden .

De handwerkjuf zag de jonge miester en dat leek heur wal wat . Ze deu goed heur best en kreeg hum . Hij vun ook dat ze best wal kunnen trouwen .

De eerste jaoren nao de trouwerij gungen mooi en glad . Der kwamen een stuk of wat jongs en een wichie . Ze waren allemaol barre wies met mekaor .

In het dörp waren de vrouw van de domnee , de dokter en de notaoris mevrouw ; de vrouw van een underwiezer was juffrouw .De vrouw van oons schoelmiestertie was trots , want wie was der nou juffrouw in het dörp . Ze stun op heur streep .

Zo langzaomerhaand veraanderde wat in huus . De jonge miester wuur wat older. Der zat een goeie kop op . Elk jaor opnei schreef e een kerstverhaol veur de schoele . Zundaags speulde hij op het örgel in de kark . Dat harre hum zölf an leert .Ien ding kunne niet : fietsen . Hij mus overal lopens naor toe . Ook naor  dörpen in de buurte as daor toevallig een vergaodering was . Inweer en wiend ,regen en snei , hij gung lopens .Zo vunden ze hum ook een keer  laot op een besneide , duustere winteraovond under in de wal van een diepe sloot met een breuken enkel .

Zien vrouw ,juffrouw , weur aalweg wat baoziger in huus . Heur kinnegie stuun spits veuruut en op heur neuze koj zo een appel vastprikken . Ze weur aalmeer een baosspeulerige frabbe . Heur man mus zaoterdaags achter het huus ,zittend op de grond , de schoenen veur het hiele gezin poetsen : order van heur .

De miester har deur de jaoren hen een gevaorlijke vrund kregen : de jeneverflesse .Nao vergaoderings kwamme regelmaotig met de piepen vol thuus .

Zo was der een keer op zaoterdagaovond een feest waor as hij goed zie best deu . Hij kwam laot en laveloos thuus .De volgende mörgen musse in de karke in een dörpie verderop speulen . Toen asse zich achter het örgel zette  harre nogal plezierige gedachten an het feest . Vol overgave begun hij te speulen . Inplaots van een psalm kwam Sarie Mareis . De volgende liedteis waren allemaol tophits uut die tied . Een diel van het kerkvolk vun het best mooi .Mar de kerkeraod hef hum toch mar met grote muite achter het örgel vandaon sleept .

Sirk Runsink ,

UIT DE KRANT

Lees ook