Vrogger

moi noordenveld

Moi Noordenveld

Iederiene hef een Vrogger . Aj jong bent is dat Vrogger wat körter ;aj older wordt kan dat Vrogger wal ies hiel lang wezen . Mar het is altied stark gekleurd . Hiel veul luu zegt : ‘’Weej nog wal ,wat was het vrogger toch een mooie tied “.En het was een mooie tied ,die jeugdjaoren van eind veertig , begun vieftig van de veurige ieuw .

Twee keer per jaor gung pa um vief uur opstaon um de beer te slachten .As je dan zölf opstun , stunk het as de pest .Keek je naor buten dan zag je dat de krusdoorns versierd waren met kleine veerkantige stukkies Emmerkraante .En dan wus je metien hoe late het was .

Mooie tied vrogger !

In de harfst kwam de kolenboer een mud of tien antersiet in de schure gooien . Het hiele huus under de zwarte stof ., en moe mar bliede wezen .Een poosie later kwam hij met zien praom bij oons veur het huus liggen um zo”n tienduzend parstörven te brengen veur de kookkachel .

Wat later weur het beter , toen kwam der een gasstel met potten gas .En wanner was de gaspot leeg ? Precies : as je moe  op zundag um de middagtied an het eten koken was.

Kun jij mooi een neie pot ophalen as ze bij Everts tenminste al trugge waren van de karke .

Vrogger een mooie tied !

De schure was an het huus vaste en had mar een halfsteens mure .In die schure stun een aanrecht met een geutstien .Het water kwam van buten uut de regenput . Die bevreur nooit.

Het washaandtie en de handdoek binnen wal .Dan eerst de kamer in um het spul bij de kachel te laoten dooien.

In die tied kwam er ook waterleiding . Een hiele veuruutgang ;zolang het tenminste gien winter was . De schure met zien halfstiens mure har op het alleroosteliekste punt de wc. Dus watercloset was dan :emmer met watercloset.

Mooie tied vrogger .

In het Vrogger van partie luu was ook alles veul  goedkoper .Veur een kwarttie had je toch al een pakkie beste sigaretten .As je dan nou vraogt wat heur weekloon was en hoelang of ze mussen sparen veur een neie radio ‘wordt het al ietsie aanders . Nou zeg je radio kepot, evenpies een neie ophalen .

Vrogger een mooie tied .

Was vrogger echt wal zu”n mooie tied ?

Sirk Runsink

UIT DE KRANT