Dringen rond de Begrotingsdebatten in de Raad

Afbeelding
politiek noordenveld
Drukke week. Vorige week. Ga maar na. Maandagavond vanaf 19 uur De Begrotingsdebatten 2018. De woensdag erop een overvolle agenda. Twee vergaderingen En het nodige voorwerk... hoe zit dat. Wel maandag waren het de debatten in tweede termijn. De ronde in eerste termijn wordt tegenwoordig schriftelijk afgedaan. Buiten het zicht van publiek en meeluisterende belangstellenden wordt die ronde geruisloos afgewerkt. Toch zoemt het rond de raad van de verwikkelingen... De begrotingsdebatten zijn tenslotte het hoogtepunt van het jaar. Zoiets als de debatten rond de regeringsverklaring in de Tweede Kamer. De partijen zetten hun beste beentje voor. Tenslotte naderen de verkiezingen voor de Gemeenteraad in maart. De partijen zijn al weer druk bezig met verkiezingsprogramma en kandidatenlijsten. De discussies in tweede termijn verliepen duidelijk vlotjes... Felle debatten en niet minder dan 6 moties en 5 amandementen werden er door heen gedraaid. Nee niet door de versnipperaar deze keer. Het overgrote deel werd aangenomen. Qua tijd liep het zeer vlot. Zeven uur beginnen en om half elf kon een tevreden college van B en W de felicitaties in ontvangst nemen... Begroting aangenomen! Benieuwd of burgemeester Klaas Smid ingenomen was met deze toch wel unieke indeling van schriftelijke en mondelinge termijnen. ‘Ja’ zei de burgemeester, ‘we zijn zo vlot klaar. In Assen bijvoorbeeld, waar alles in de raad wordt afgehandeld beginnen ze al woensdagmiddag. Als het meezit zijn ze donderdagavonds klaar.’’ Nu is Assen wel een bescheiden stadje en Noordenveld gewoon landelijk gebied... Toch mist menige partij de debatten in eerste termijn. Ook al was er in tweede termijn wel wat te genieten.
Laten we beginnen over de altijd stagnerende woningbouwplannen. Zowel in de particuliere als in de Sociale huursector. De wethouders van Gemeentebelangen Henk Kosters en Reint-Jan Auwema zijn daar samen verantwoordelijk voor. Henk Kosters vergeleek zijn positie met die van een bakkersknecht.... ‘die 10 minuten te laat begint... Die tijd haalt ie de hele dag niet meer in’... Hilariteit en reacties verzekerd... zo’n vergelijking... Anne Doornbos (PvdA) kwam met de suggestie dat de bakkersknecht harder moest fietsen... of dat men anders maar een hulpje in moest huren om het brood op tijd bezorgd te krijgen. Kosters zag er geen brood in... Na aandringen van Ellen van der Haven, die als fractievoorzitter van Gemeentebelangen zich deze keer met rake opmerkingen veelvuldig in het debat mengde, kwam haar partijgenoot wethouder  Reint-Jan Auwema met de toezegging het tipje op de hoek Wilhelminastraat/Kanaalstraat samen met Woonborg tot plannen te komen. Momenteel is daar een parkeerplaatsje aangelegd voor auto’s, die waterdicht moeten zijn, omdat ze vaak tot de assen in het hemelwater staan...
Ondanks de verzekering door wethouder Jos Huizinga (CDA) dat het geld in Noordenveld niet alleen tegen de drempels klotst, maar er zelfs eroverheen stroomt werd toch besloten, dat een tarieven verhoging niet nodig geacht werd. Er sluisde juist via moties met vrijwel voortdurend algemene stemmen aangenomen geld richting Het Scheepstrakabinet, Mensinge, noodzakelijkerwijs, duurzaamheidsmaatregelen en naar een nieuwe Stichting ‘Proef Noordenveld’. De laatste stichting is opgericht uit wat figuren uit de Roner Zakenkring en VVV. Die hebben wat vage plannen om iets van het jaarlijkse Themajaar te maken... Nu is er al een gemeentelijke werkgroep voor dit doel. Jan Kemkers (Gemeentebelangen), die de motie daarover had ingediend had heel wat moeten lobbyen om de neuzen van de raadsleden dezelfde kant op te krijgen. Dat lukte. Motie over 10.000 euro naar de Stichting Proef Noordenveld...
Duurzaamheid was populair. Momenteel zijn vrijwel alle partijen positief over deze milieu-maatregel... Zelfs de VVD, die tot dusverre alle initiatieven vaak weggegooid geld vond is met de tijd meegegaan. Zo verzekerde Robert Meijer. Ze hebben tegenwoordig zelfs een hoofdstuk Duurzaamheid in hun verkiezingsprogram opgenomen, aldus Robert Meijer onder grote hilariteit van de aanwezigen. Mijn veronderstelling dat Robert Meijer dus wel de linkervleugel van de VVD zou vertegenwoordigen werd door hem met klem tegengesproken. Hij keek er bij, alsof hij wou zeggen...’ Dan kan ik mijn carriere in de VVD wel vergeten...’ Dus die vrees is bij deze weggenomen. Let op mijn woorden... Van die sympathieke rondborstige en zeer duidelijk sprekende Robert Meijer zullen we in de toekomst veel meer horen...
Nee het was druk vorige week. Dringen was het rond de begrotingsdebatten. Zo dringend dat ik U het verslag over de woensdag zitting nog schuldig moet blijven... Daar is in deze column ronduit geen plaats voor. Dat houdt u van mij te goed...
 

UIT DE KRANT