Alex Wekema en de Governance Code

Afbeelding
politiek noordenveld
Goedgevulde agenda vorige week. Het begon met het onverwachte afscheid van wethouder Reint-Jan Auwema. Een ongepolijste bestuurder, die met zijn onorthodoxe manieren de rest scherp hield. Aldus Klaas Smid, burgemeester, die deze ongelukkig afgezwaaide collega toevoegde: Zonder wrijving geen glans... Ook Reint-Jan gaf zijn afscheid een zekere glans door het simpel te houden. Hij deed dat aan de hand van een lied uit het inspirerende Pauperparadijs-repertoire: ‘ Ik wil de Vrijheid voelen...’ Verder wou hij het niet teveel op een begrafenis laten lijken. Ook niet teveel ingaan op zaken, waar de meeste inwoners toch geen belang in stellen. Shit happens... gaf hij toe en ik heb een ongelofelijke hekel aan verliezen. Dat zei hij in een stampvolle zaal, waaronder zijn naaste verwanten... Het werd een indrukwekkend afscheid. Reint Jan hield zijn rug recht.
De rest van de voorstelling was gewijd aan raad en commissie. Centrale figuur de hele avond was wethouder Alex Wekema. Tijdens de raad ging het vooral over het Integrale huisvestingsplan. Dat gaat over een aantal scholen in Veenhuizen, Roden en Nietap. Besloten is om dat gefaseerd in te voeren. Over de nieuwe school in Veenhuizen is de meeste duidelijkheid. Die gaat ruim anderhalf miljoen kosten. De andere scholen of de fusering van scholen zitten nog in de planfase. Alex wist zich er aardig mee te redden. Tijdens de commissie gold dat ook voor een aantal punten op de agenda, waar Alex over ging. De gemeenschappelijke RUD, een milieuorganisatie, die viereneenhalve ton tekort komt. Noordenveld moet 16.000 bijdragen... Daarnaast ging het ook over Novatec en de ISD Noordenveld. De gemeentelijke herindeling in Westerkwartier zorgt voor een wijziging in deze Gemeenschappelijke Regelingen. De Participatiewet uit het vorige kabinet zorgde ook nu weer voor een regeling. om een voorziening te treffen voor mensen, die op ‘beschut’ werk zijn aangewezen. Deze drie punten, alle door wethouder Wekema verdedigt, leverden geen fricties op. Weinig discussie.
Des te meer over de extra financien voor de Stichting Landgoed Mensinge. Daarbij zijn de bedragen, die weer moeten worden opgehoest, niet eens onoverkomenlijke. De reserves van Noordenveld zijn tenslotte weer goed gevuld. Maar Mensinge is een open zenuw, waar alleen de schuldvraag nog boven de markt zweeft. Bij mijn tocht langs de politieke partijen een week eerder had ik dat al gemerkt. Mijn terloopse opmerking bij de PvdA, dat de ‘Kille Sanering zo wel eens een dure grap kon worden’ werd mij daar niet in dank afgenomen. Zwak uitgedrukt. Want Alex zat er zelf bij. Alex was die week ook nog aangewezen als lijsttrekker voor de PvdA. De verkiezingen... Ze zijn pas volgend jaar... maar de partijen zijn er druk mee in de weer. Dit was ook in de raad merkbaar. Wie moet de schuld krijgen van het debacle Mensinge. De enige partij, die daar zeer uitgesproken over is, is Lijst Groen Noordenveld. Het oude bestuur van Mensinge werd door LGN konsekwent gesteund, evenals de voormalige manager. Die werd zelfs door LGN als ‘ondernemer’ op hun publieksfolders opgevoerd... De andere partijen hebben nu juist de neiging de schuld te leggen bij wat ze aantreffen in de chaotische boekhouding van dat bestuur en de manager. Daarvoor moet nu betaald worden. Woordvoerder Pierre Baas had er heel wat uurtjes aan besteed om in de archieven te zoeken in de zes beleidsnotities vanaf 2001(..) wat er op bestuurlijk gebied zoal mis was gegaan. ‘Met de aanbevelingen is niks gedaan’ sprak Baas... ‘We zijn terug bij af’. De schuld lag louter bij Alex Wekema... de man zonder visie(..). Aan zoiets merk je dat de verkiezingen naderen. Baas, doet, wat hij altijd al deed. De pijlen richten op de PvdA en vooral op zijn wethouder. Want zij hadden dolgraag geregeerd met Gemeentebelangen. Alex reageerde daar niet altijd even overtuigend op. Steeds kreeg je het gevoel, dat hij met voorzichtig gekozen woorden begrip probeerde te kweken bij LGN. Daarbij maakte hij de fout, die in de hal van de gemeente de vorige week genoemd werd door een inleidster bij de Jip en Janneke taal. Zij zei, dat hoe meer een ambtenaar (of politicus) zich in de materie verdiepte, hoe ingewikkelder hij zich uitdrukte. Anders gezegd: als je je ingewikkeld wilt uitdrukken, dan wil je daarmee zeggen, dat je je goed in de materie hebt verdiept. Alex deed dat, door de aanwezigen uit te leggen hoe ingewikkeld de verhouding tussen een culturele Stichting en het gemeentebestuur wel niet was. Alex zei, dat daarvoor hij zich liet leiden door een ‘Governance Code’... Mis... Dat had hij beter niet kunnen doen. Ik had veel raadsleden en bestuurders bij de Jip en Janneke taal getroffen, onder andere genoemde Pierre Baas, Jos Darwinkel en Klaas Smid. Alex Wekema ontbrak... dat was te merken. Anders had hij het begrip Governance Code niet laten vallen. De opzet was niet voor niks in het Jaar van de Democratie opgenomen. Wat betekent democratie nog als je elkaar niet kunt begrijpen... ‘ Het wordt een mistig betoog, als u zulke woorden in ons midden gooit’ zei Jos Darwinkel... Hoezo, weersprak Alex hem in al zijn onnozelheid... ‘dat is toch een algemeen geaccepteerd begrip’. Hij weet natuurlijk, dat Jet Bussemaker, partijgenote en toen Onderwijsminister het 4 jaar geleden introduceerde om de relatie Bestuur-Culturele instellingen te kenmerken. Maar daarom moet je er nog niet in de Raad van Noordenveld mee aan komen zetten. Pierre Baas meende een kans te krijgen te scoren voor open doel. U had er vorige week bij moeten zijn, ‘De burgemeester schijnt een programmaatje te bezitten, die zo’n term gemakkelijk kan vertalen in Jip en Janneketaal...’ riep Pierre, die het ook niet helemaal begrepen had... ‘U denkt, dat ik meer zou hebben, dan ik bezit’ antwoordde burgemeester Klaas Smit... Allemaal onder grote hilariteit vanuit raad en zaal.
Goed het mag dan niet helemaal eerlijk zijn om zo’n onderwerp als Mensinge een politiek spelletje te maken.  Er komt toch zo het gewenste debat en strijd in de anders wat duffe raadzaal. Daar gaat het ook om. Dankzij... of ondanks Alex met zijn wat ongelukkig gekozen begrip Governance Code... Ik denk, dat we het niet vaak meer in de raadzaal zullen horen...
 

UIT DE KRANT

Lees ook