De raad beweegt mee... Nu heel Noordenveld nog!

Afbeelding
politiek noordenveld
Het zat weer aardig vol. Net als twee week geleden. Het lijkt er warempel op, dat Gemeentepolitiek weer begint te leven. Oorzaak? Het Jaar van de Democratie!? Het Jip en Janneke-taalproject galmt nog na. Of zijn het toevallig de onderwerpen, behandeld in de Arena van Raad en Raadscommissie die toch de aandacht trokken. In maart volgend jaar wachten bovendien de Gemeenteraadsverkiezingen. Die werpen hun schaduwen ook vooruit. Kortom, gemeente politiek... je moet er bij zijn. Ben je er niet bij? Ach in deze moderne tijd kun je het digitaal volgen. Ter Land, ter Zee, in de Lucht of waar ook ter wereld. En natuurlijk is er altijd nog de Krant. Prettig te horen, dat tot in de Raad aan toe deze Krant regelmatig wordt geciteerd. Verhoogd de vreugde U van debatten en spelers op de hoogte te stellen...
Woensdag in de Raadscommissie voerde bovendien een landelijk bekende inwoner van onze gemeente achter de microfoon het woord. Gerard Kemkers... U kent hem vast nog wel. Die bekende schaatser op de lange afstanden, die successen aaneenreeg, tot een ‘Zwabbervoet’ hem de voortgang belette. Welnu tegenwoordig woont hij met zijn gezin in Peize. Hij stond daar om een pleidooi te houden voor steun aan ‘Peize in Beweging’. met een enthousiast betoog en een presentatie. Zo kamen Gerards kinderen via het scherm duidelijk maken, dat we in een ‘Digitale Samenleving 3.0’ zijn aanbeland. Ze hingen op de bank met laptop en al. Zoals tegenwoordig velen...Zijn oproep: Gemeenteraad... Steun de Stichting Peize in Beweging. Met subsidie en goede raad. Er moesten salarissen van projectleiders betaald worden. Zijn collega Hans van den Berg van de Stichting Beweegdorp Norg had overigens een soortgelijk verzoek. Zij zijn al wat langer bezig en dat was ook te horen. Op een toon sprak deze spreker in en was nogal langdradig... Zijn opvolger zat overigens ook in de zaal. die kon mooi horen, dat je in de raadzaal beter niet te langdradig moest zijn. Wethouder Jos Huizinga(CDA) moest er aan te pas komen om met passie en enthousiasme de raad er achter te krijgen. Kwam Roden er wat beweging betreft, misschien wat bekaaid vanaf... EEEh nou nee,. Jos verdedigde ook het voorstel met verve om bij de voetbalvereniging ONR een half kunstgrasveld beschikbaar te stellen. Speciaal voor zogenaamde G-voetballers... De gemeente kostte het een ton. ONR zou er ook een ton in steken. Niet wat eenzijdig... Alleen ONR klonk het wat vilein uit de Raad...? Dan wordt Jos scherp. Hij zat vaak met alle sportverenigingen om de tafel. Hans de Vries, voorzitter Voetbalclub Roden zat ook op de tribune en knikte bevestigend...ONR was een pilot. Daar moest je voor zijn. De raad had ook met dit voorstel geen moeite...
Dan nog even de Raadsdebatten rondom de Centrumvisie... in Roden. De Jip en Janneke-taal grappen waren weer niet van de lucht. Jan Klinkenberg(GL) vertaalde Out-of-The-Boxdenken in Buiten de Doosdenken. om aan te geven dat het wel zijn grenzen heeft, die vereenvoudiging van het ambtelijke jargon. Wethouder Henk Kosters greep dat dankbaar aan. ‘ Het document moet niet een woordspelletje worden. De plannen met de ‘meanderende’ Raadhuisstraat moest je dan ook niet te letterlijk nemen. Het was meer een streven. Het Startdocument dient als basis beschouwd te worden en kan ook niet naar de letter uitgevoerd te worden. Immers, nu wacht de uitvoeringsfase. Dan moet de hand echt aan de ploeg geslagen worden. Dan moet ook bepaald worden, wie gaat over parkeren in de Heerestraat? De winkeliers of hun klanten, die langs de kassa’s trekken op zeer verschillende wijze.
 

UIT DE KRANT