Westerkwartier veilig ondanks inbraakgolf

Afbeelding
uit het hart

Het aantal inbraken in 2019 is iets gedaald ten opzichte van 2018. In 2018 waren er nog 75 woninginbraken, in 2019 lag dit aantal op 70. Dat lijkt niet zoveel, maar procentueel is dat toch een afname van ruim zes procent. Het leek even mis te gaan eind 2019. In november was er een plotselinge stijging van het aantal inbraken. Begin november waren er al twaalf inbraken gemeld, terwijl in november 2018 in totaal slechts drie inbraken werden gemeld. Hoe dat komt is nog onduidelijk.


Burgemeester roept inwoners op alert te zijn


Het is een opvallende stijging, die van eind vorig jaar. In de wintermaanden zijn er over het algemeen meer woninginbraken omdat er minder mensen op straat zijn en in het donker de dieven een kleinere kans hebben om gesnapt te worden. Echter is er dit keer lastig een patroon in te ontdekken. Het verloop van het aantal inbraken was in 2019 duidelijk anders dan in eerdere jaren. De inbraken vonden zowel binnen als buiten de bebouwde kom plaats. Zowel in plaatsen vlak langs de snelweg in Leek en Marum, als dorpen die er wat verder van af liggen, zoals Doezum, Kommerzijl en Zevenhuizen. Burgemeester Ard van der Tuuk doet eind november een oproep aan de inwoners van het Westerkwartier om alert te zijn. Hij adviseert zijn inwoners om voor verlichting in en rondom de woning te zorgen en om extra alert te zijn op vreemde voertuigen die geparkeerd staan. De oproep van de burgemeester lijkt effect te hebben gehad, want de inbraakgolf nam weer af. En zelfs in zoverre dat het aantal inbraken in 2019 lager lag dan in 2018.


Stijging in januari


In januari leek het weer even mis te gaan door een toename van het aantal inbraken. Op zaterdag 25 januari hebben er minimaal drie woninginbraken plaatsgevonden. Twee verdachten zijn duidelijk op camera vastgelegd. Ook in Marum is er tussen 21 en 25 januari ingebroken. Of het om dezelfde daders gaat die in november ook (mede)verantwoordelijk waren voor de inbraakgolf is niet duidelijk. Het kan natuurlijk zijn dat ze even twee maanden rustiger aan hebben gedaan.


Weinig auto-inbraken


Over heel Nederland is het aantal auto-inbraken in 2019 gedaald ten opzichte van 2018. Wat wel opvallend is, is  dat in alle drie de noordelijke provincies het aantal auto-inbraken juist gestegen is. In de gemeente Westerkwartier vinden weinig auto-inbraken plaats in vergelijking met andere gemeenten. In 2019 zijn het er slechts twintig geweest. Een auto-inbraak is vaak ook erg vervelend. Spullen die uit een woning worden gestolen vallen onder de inboedelverzekering. De auto verzekeren met een beperkt of volledig casco kan zorgen voor een vergoeding voor schade die ontstaat aan de auto zelf. Daarmee is de auto namelijk verzekerd voor diefstal. Wie over alleen een WA-verzekering beschikt, de minimale verzekering voor een auto, heeft deze dekking niet.

UIT DE KRANT

Lees ook