Noordenveld komt met bouwprotocol

NOORDENVELD – Sinds afgelopen jaar werkt de gemeente Noordenveld met een bouwprotocol voor haar bouwprojecten waarvan zij zelf opdrachtgever is. Vanaf 1 januari geldt dit ook voor inwoners en andere initiatiefnemers en nutsbedrijven die werkzaamheden gaan uitvoeren die risicovol zijn.

Wethouder Kirsten Ipema licht toe: “We worden steeds vaker geconfronteerd met risico’s die uitwerking kunnen hebben op de omgeving bij de uitvoering van bouwprojecten. Sinds de situatie in de wijk Middenveld hebben we daar ervaringen mee die we niet weer mee willen maken. Daarom is samen met CRUX engineering BV dit protocol opgesteld. Hierin staat precies omschreven aan welke criteria de opdrachtgevers moeten voldoen. Alleen als de wensen van de opdrachtgever daar aanleiding voor geven, moet er een veiligheidsplan worden opgesteld door de opdrachtgever. Deze moet er dus rekening mee houden dat zijn project meer tijd kan gaan kosten. Dit veiligheidsplan toetst de gemeente aan het bouwprotocol. Het gaat dan alleen om het bouwen op en in de grond, de zogenoemde geotechnische kant van het project. We willen risico’s minimaliseren en schade voor de omgeving voorkomen.”

“Voordat je begint moet je de risico’s al in beeld gebracht hebben. Hiermee voorkom je ongewenste vervolgkosten door opgelopen vertraging en / of het optreden van schade. Daar heb je dus alle belang bij,” vervolgt wethouder Kosters. “Denk alleen maar aan verzekeringstechnische eisen. Gezien onze ervaringen in de wijk Middenveld onderstrepen wij het belang om met dit bouwprotocol aan de slag te gaan. We moeten ons met z’n allen bewust zijn van de consequenties en daarbij stilstaan. Eerder gingen we meer van onze ervaringen in het verleden uit. Een wezenlijke verandering dus. Voor de lopende bouwprojecten neemt de gemeente, alleen als het nodig is, binnenkort contact op met de initiatiefnemers. In 2020 gaan we deze werkwijze evalueren.”