‘Ook Noordenveld hebben we nog niet afgeschreven, maar we kijken nu eerst even breder’

Ecodorp Klein-Groenland verlegt focus van Noordenveld naar Westerkwartier

RODEN – In 2019 startte een enthousiaste groep van zeven volwassenen een initiatief voor Ecodorp Klein-Groenland, een duurzaam woonwijkje met woningen tot maximaal honderd vierkante meter, waar inwoners ruimtes, spullen en een moestuin kunnen delen. Ook willen de initiatiefnemers omwonenden betrekken, bijvoorbeeld door eten te koken voor de buurt, samen te eten of een school gebruik te laten maken van de moestuin. De kerngroep ging in gesprek met ambtenaren en wethouders van de gemeente Noordenveld, maar na twee jaar zijn er nog altijd weinig concrete ontwikkelingen. De initiatiefnemers zoeken daarom nu verder naar een locatie in het Westerkwartier.

Maartje Ronda uit Roden is één van de initiatiefnemers van het Ecodorp. ‘Noordenveld is een supermooie gemeente,’ aldus Ronda. ‘Maar het is ook goed om verder te kijken.’ Zij realiseert zich dat een Ecodorp een ingewikkeld project is dat tijd vergt, maar een tienjarenplan wilde de kerngroep er niet van maken. ‘We zijn in eerste instantie uitgegaan van vijf jaar.’ De gesprekken met wethouders en ambtenaren in Noordenveld leken aanvankelijk veelbelovend te zijn. ‘Er waren veel aanknopingspunten, zoals duurzaamheid, naoberschap en langer thuis blijven wonen,’ geeft Ronda aan. ‘We zijn nu twee jaar verder en er is weinig concreet geworden.’ Na het maken van een website en het organiseren van bijeenkomsten voor geïnteresseerden, is de tijd van opstarten voor de initiatiefnemers nu juist voorbij. De focus ligt nu op het vinden van een locatie en zij hebben behoefte aan duidelijkheid. Die kan de gemeente Noordenveld hen niet geven. ‘Het blijft ingewikkeld,’ aldus Ronda. ‘De gemeente geeft steeds aan dat zij nog niet zo ver zijn en dat er veel ontwikkelingen zijn, waaronder Roden-Zuid. Er is een hele lijst waar rekening mee moet worden gehouden en ik snap dat het Ecodorp daarbij niet bovenaan staat, maar voor ons is dat lastig.’ De initiatiefnemers staan open voor vele mogelijkheden, geeft Ronda aan. Ook een vervallen fabriekspand, een leeg stuk grond of een boerenbedrijf dat stopt komt volgens haar in aanmerking: ‘Wij durven die uitdaging wel aan. Het enige is dat het terrein dichtbij een dorp moet liggen, want anders werkt de provincie niet mee. Bovendien willen wij ook wel graag onderdeel worden van een groter geheel.’

Om meer succes te hebben bij het vinden van een locatie heeft de kerngroep van Ecodorp Klein-Groenland het zoekgebied vergroot. Om meer naamsbekendheid te genereren schreven de initiatiefnemers verschillende dorpsbelangenverenigingen in het Westerkwartier aan. De mail kwam ook terecht bij wethouder Bert Nederveen, die graag kennis wilde maken met de mensen achter het ecodorp. ‘Zo is het balletje gaan rollen,’ aldus Ronda. Tijdens een bijeenkomst met de wethouder, waarbij ook een zestal ambtenaren aanwezig was, reageerden de aanwezigen volgens Ronda enthousiast: ‘Dit project past goed bij de nieuwe woonvisie van de gemeente Westerkwartier, waar in staat dat zij de inwoners meer willen betrekken bij het ontwikkelen van plannen. Maar zij waren ook eerlijk dat het niet eenvoudig zou worden.’

Het voordeel van het Westerkwartier is volgens Ronda dat deze gemeente meer ruimte en mogelijkheden biedt. ‘De organisatie lijkt iets verder te zijn en dat geeft vertrouwen. Hun handelen komt overeen met wat ze zeggen.’ Dat blijkt onder andere uit het feit dat de ambtenaren bij alle dorpen langsgaan om te vragen naar de behoefte qua woningbouw. ‘In Noordenveld is de goede wil er ook,’ geeft Ronda aan. ‘Maar het blijkt lastig om knopen door te hakken en beslissingen te nemen. Ik snap dat, gezien de problematiek die hier is, maar wij lopen steeds tegen een muur op.’ Volgens Ronda zou dat ook anders kunnen, zeker met het oog op de omgevingswet: ‘Gebruik ons als experiment om te kijken naar de mogelijkheden en durf ook fouten te maken.’

Vooralsnog richt het Ecodorp de pijlen op het Westerkwartier, maar ook ander gemeenten zijn nog een optie. ‘We hebben ook Tynaarlo en Aa en Hunze benaderd, maar dat heeft nog niets opgeleverd,’ zegt Ronda. ‘Ook Noordenveld hebben we nog niet afgeschreven, maar we kijken nu eerst even breder.’

In de zoektocht naar een locatie gaat de kerngroep nu eerst onder andere flyers verspreiden in he zoekgebied. ‘Er hoeft maar één iemand positief te reageren,’ merkt Ronda op. Mochten de flyers iets opleveren, dan is het de bedoeling om duurzame bouwers te vragen wat zij kunnen betekenen voor het Ecodorp, afhankelijk van de locatie. ‘Het zou fijn zijn als we begin 2022 zicht hebben op een locatie,’ aldus Ronda. ‘Voordat alles qua vergunningen dan klaar is zijn we wel weer een jaar verder, maar dan kunnen we ook al bezig met het benaderen van aannemers en het ontwerp. Hopelijk zijn we dan in 2024 of 2025 klaar.’ Zij heeft er vertrouwen in dat het uiteindelijk gaat lukken om het Ecodorp te bouwen. ‘Het kan ineens snel gaan, maar het kan ook nog lang duren. Bij de eerste bijeenkomst merkte Bert Nederveen op dat hij ernaar uitkijkt om de opening te verrichten, maar het is afwachten. Veel is ook afhankelijk van de verkiezingen volgend jaar.’

‘Dit speelt al een tijdje,’ geeft wethouder Kosters in een reactie aan. ‘We hebben het met de initiatiefnemers van het Ecodorp gehad over de locatie van de Beukenhof. Daarvan hebben we gezegd dat deze geschikt zou zijn voor alternatieve woonvormen, zoals het Ecodorp. Dat was één van de mogelijkheden, maar er waren ook andere initiatieven die zich hiervoor hadden gemeld.’ Dat het zolang duurde voordat de gemeente Noordenveld duidelijkheid kon bieden, kwam volgens Kosters door de discussie rond Roden-Zuid. ‘Ik snap de teleurstelling van de initiatiefnemers van het Ecodorp, maar we moesten de discussie over Roden-Zuid afwachten. Dat blijft een ingewikkeld onderwerp, waardoor we geen duidelijkheid konden bieden. Het is jammer dat de mensen van het Ecodorp nu hun zoektocht verleggen naar het Westerkwartier, maar als zij daar een locatie vinden is dat mooi.’