Op naar een fantastisch 2023!

Speciaal voor de Streekkrant schreven burgemeester Ard van der Tuuk en wethouders Marjan Sijperda, Bert Nederveen, Bé Schollema, Hans Haze en Harry Stomphorst een nieuwjaarswens. Ook blikken ze terug op het jaar wat achter ons ligt. Een jaar waarin zij een start maakten als een geheel nieuw college van B&W van de gemeente Westerkwartier.

Ard van der Tuuk

We hebben een goede start gemaakt in het college. Ik zie een goede samenwerking en mooie resultaten. We hebben het belang van onze inwoners en ondernemers voorop en combineren dat met ambitie. Niet alleen in onze gemeente, maar ook in de regio. We zijn een college van initiatief nemen en doen en dat past bij het Westerkwartier: dichtbij, nuchter en ambitieus. De komende jaren gaan we hiermee door om onze inwoners en ondernemers zo goed mogelijk te ondersteunen en hen (verder) te kunnen laten ontwikkelen. Ik wens alle lezers een feestelijke, maar veilige jaarwisseling en een mooi, gelukkig en gezond 2023. Een jaar met voorspoed en verbondenheid.  

Marjan Sijperda

Als ik terugkijk op het afgelopen half jaar kan ik niet anders zeggen dan dat de sfeer in het college goed is. We wisselen uit op inhoud en gevoel. Het is een college dat aanpakt. Niet alleen plannen bedenkt en erover praat maar ook daadwerkelijk doet. Daar gaan we de komende jaren mee verder. Voor het nieuwe jaar wens ik alle lezers toe dat eventuele zorgen afnemen en dat iedereen mee kan doen in onze samenleving. Ik wens allen een heel liefdevol en gezond nieuwjaar. 

Bert Nederveen
Met veel dankbaarheid kijk ik terug op het bijna afgelopen jaar. Daar waar ik de eerste maanden nog aan de kant stond door ziekte, mocht ik eind maart weer aansluiten bij het college. En in juli deel gaan uitmaken van het nieuwe college. Ook in deze nieuwe periode wil ik samen met het college en onze medewerkers echt iets bereiken voor onze inwoners en samen met onze inwoners. Ik wens alle lezers een prachtig en gezegend nieuw jaar. Een jaar waarin we niet tegenover elkaar staan, maar stil mogen staan bij dingen om dankbaar voor te zijn.

Bé Schollema

We hebben een vliegende start gemaakt in het college. We hebben veel plannen, veel ambities en dus geen tijd te verliezen. Zo zitten we allemaal aan tafel: ambitieus, bovenop de ontwikkelingen en welwillend. We kijken naar mogelijkheden in plaats van onmogelijkheden en hopen zo de komende jaren veel goede dingen te doen voor onze inwoners en Westerkwartier als geheel. Mijn wens voor het nieuwe jaar? Ik gun het iedereen even pas op de plaats te kunnen maken en tijd voor elkaar te hebben. In alle drukte ook weer op te kunnen laden, zodat we vol goede moed de uitdagingen aan kunnen gaan die de huidige tijd ons biedt. Een succesvol en bovenal gezond nieuwjaar gewenst!

Hans Haze

Ik ben voor de eerste keer wethouder en het is een prachtige, maar ook intensieve ervaring. Heel anders dan mijn bijna 12 jaar als raadslid. Als wethouder zit ik aan de andere kant: de kant van het realiseren van plannen die we samen met de gemeenteraad hebben gemaakt. Dat past als een jas: bij mij, maar ook bij dit college. We zijn open en transparant naar elkaar en proberen dat ook te zijn naar inwoners. Erg belangrijk! Ik wens alle lezers natuurlijk een voorspoedig nieuwjaar waarin zij ook de door hun gemaakte plannen kunnen realiseren. In goede gezondheid en samen met de mensen die hen lief zijn.

Harry Stomphorst

Van raadslid naar wethouder. Dat was natuurlijk wel even omschakelen. Ik kom steeds beter in mijn rol en probeer ook als wethouder zoveel en zo goed mogelijk de belangen van onze inwoners te vertegenwoordigen. En dat doe ik natuurlijk niet alleen, maar met collega’s die ook graag meedenken en meedoen. Dat kenmerkt ons als team: we doen dit echt samen. Serieus, maar zeker ook met humor. We zijn in het Westerkwartier immers nuchter. Ik wens alle lezers een mooi nieuw jaar toe, gevuld met een flinke dosis voorspoed en gezondheid. Samen gaan we volgend jaar voor een gezond(er) Westerkwartier!