Oprichting Volksvermaken en Platform Norg moet Norger verenigingsleven versterken

‘Steeds moeilijker om verenigingen in stand te houden’

NORG – Hoewel de plannen nog niet in beton zijn gegoten is de kans groot dat Norg straks twee nieuwe organisaties krijgt die het verenigingsleven moeten versterken en aanvullen. Een Stichting Platform Norg en een Vereniging Volksvermaken Norg. Om de voornemens te bespreken is er op woensdag 10 mei een inloop- en informatieavond om 19.30 uur in De Brinkhof. Alle Norgers zijn uitgenodigd om mee te praten over de plannen.

Een driemanschap bestaande uit Hans van den Berg, Berend Hoekstra en Thijs Meinders werd iets meer dan een jaar geleden door Gerard Meijering voorzitter van de Belangenvereniging Norg en Rikus Koopman als oud-voorzitter van de Zakenkring Norg benaderd om een advies uit te brengen over het verenigingsleven in het dorp. ‘We zien in Norg dat het steeds moeilijker wordt om met bestuursleden Norger verenigingen in stand te houden. Natuurlijk, er zijn grote goed draaiende organisaties, maar steeds meer zien we dat verenigingen worstelen met het aantal beschikbare bestuursleden en daarmee met het in stand houden van hun organisatie. Dat is een zorgpunt en aan ons de opdracht om daar iets op te bedenken,’ zegt Hans van den Berg.

Wat volgde was een groot aantal gesprekken met tal van bestuursleden van evenzovele verenigingen en organisaties. ‘Daar hebben we stevig de tijd voor genomen,’ laat Berend Hoekstra weten. ‘Onlangs hebben we twee bijeenkomsten georganiseerd met betrokkenen en daar onze plannen gepresenteerd. Nu dan willen we dit breder trekken en eigenlijk spijkers met koppen slaan. Wij hebben het idee dat ons plan Norg verder kan helpen om haar activiteiten en de daarbij behorende bestuursvormen in de toekomst voort te kunnen zetten.’

Stichting Platform Norg

Kortweg gezegd wil men in Norg naar een Stichting Platform Norg. Daarnaast is het voorstel om een Vereniging Volksvermaken Norg op te richten. Onderdeel van Stichting Platform Norg wordt dan een werkgroep Dorpsbelangen Norg. Een tweede tak in het platform wordt de facilitaire ondersteuning naar verengingen en organisaties. Thijs Meinders: ‘De werkgroep Dorpsbelangen Norg zal zich richten op het organiseren van inspraak van dorpszaken die belangrijk zijn. Tevens zal zij de geluiden uit het dorp overbrengen naar de gemeente. Bij echt belangrijke dorpskwesties kan de werkgroep Dorpsbelangen Norg ook strijd gaan leveren. Stel je nu eens voor dat de gemeente het zwembad of de Brinkhof wil sluiten. Dan kunnen wij ons voorstellen dat zij hierin een actievere, meer strijdbaardere, rol gaat spelen. Daarnaast willen we dat Stichting Platform Norg een ondersteunende functie krijgt richting verenigingen die het moeilijk hebben of te weinig bestuursleden hebben om bepaalde taken uit te voeren. Denk hierbij aan de financiële administratie of het aanvragen van vergunningen.’

‘Vereniging Volksvermaken Norg oplossing’

In Norg worden veel activiteiten georganiseerd. Vele vrijwilligers aangesloten bij verenigingen en organisaties zijn regelmatig actief. ‘Toch wordt ook hier het aantal beschikbare vrijwilligers minder,’ laat het drietal weten. ‘Kijk maar eens naar de Oranjevereniging. Die heeft op dit moment te weinig actieve bestuursleden en staat op de nominatie om zichzelf op te heffen.  Daarom is een Vereniging Volksvermaken Norg een oplossing. Hier kunnen we werkgroepen in onderbrengen die de activiteiten ter hand nemen. Dan hoeven er voor elke club geen bestuurlijke taken te worden georganiseerd, want daarin voorzien we dan al met de vereniging volksvermaken. We zien een tendens dat veel inwoners zich best wel willen inzetten voor de gemeenschap. Maar niet vast willen zitten aan een maandelijks bestuursvergadering. Dat lossen we op deze manier op,’ zegt Berend Hoekstra.

Op 10 mei wordt er uitleg gegeven over de plannen. ‘Dit is niet alleen voor de verenigingen die het moeilijk hebben. Dit is voor elke Norger belangrijk. Voor de Vrouwen van Nu, de sjoelclub, GOMOS, de tennisclub. Ik zou heel erg pleiten voor een brede steun en hoop ook op de inzet van inwoners van 30 tot 45 jaar. Een generatie wisseling in het bestuurlijk kader is op termijn onomkeerbaar. Ook in Norg,’ aldus Thijs Meinders.