Partijen Nienoord ondertekenen samenwerkingsconvenant

LEEK – Partners van Nienoord hebben afgelopen week een samenwerkingsconvenant getekend op Landgoed Nienoord. Op de  allen het samenwerkingsconvenant.
Door het tekenen van het convenant, hopen de betrokken partijen meer als één gezicht van Nienoord naar buiten te kunnen treden. Meer samenwerking tussen de partners op het landgoed, moet leiden tot een aantrekkelijker Nienoord. Het samenwerkingsconvenant Nienoord richt zich op de uitvoering in de komende vier jaren. De partijen spreken uit door de ondertekening van het convenant dat ze de intentie hebben om zich in te zetten om de ambities uit het ambitieplan Nienoord te bereiken. De thema’s die centraal staan, zijn: ‘Met één gezicht naar buiten, Gezamenlijk evenement en Verbinding’. De versterking van samenwerking start gelijk met een workshop schapendrijven.