Per stalen ros door de geschiedenis van Veenhuizen

Nederland - Veenhuizen - Drenthe - 23-03-2015 Onroerend goed van het Drents Landschap Klein Soestdijk . Foto : Sake Elzinga

VEENHUIZEN – Stichting Het Drentse Landschap organiseert op zondag 9 juli om 14.00 uur een fietsexcursie door Veenhuizen waarbij regelmatig even van de fiets gestapt wordt om de bijzondere locaties  in Veenhuizen beter te kunnen bekijken. De excursie duurt tot ca. 16.30 uur. Opgave is noodzakelijk. Er wordt gestart in Veenhuizen en bij opgave wordt de exacte vertrekplaats bekend gemaakt. Deelname is gratis en u dient zelf voor een fiets te zorgen. Opgave kan via aanmelden@drentslandshap.nl.

Drenthe heeft in de loop der eeuwen te maken gehad met enkele rigoureuze ingrepen in het landschap. In het noordwesten van de provincie heeft vooral de Maatschappij van Weldadigheid grote invloed gehad op de omgeving. Het voornaamste doel van deze Maatschappij was het bestrijden van armoede door het stichten van landbouwkoloniën op woeste gronden en het ontginnen ervan door paupers. Bij de indrukwekkende pogingen de barre armoede die in Nederland heerste na de Franse tijd, te bestrijden, veranderde het landschap.

Tijdens deze fietsexcursie van ca. 12 km vertelt een deskundige gids over deze bijzondere geschiedenis van Veenhuizen. Hij laat u onder andere kennis maken met de geschiedenis van Klein Soestdijk, Maallust, het hospitaalcomplex en zowel het 2e als het 3e gesticht. FOTO: Sake Elzinga