Plaatselijke politiek presenteert zich in Norg

NORG – Met het oog op de komende Gemeenteraadsverkiezingen, werd op donderdagavond 24 februari in de Brinkhof in Norg een verkiezingsdebat gehouden. Alle partijen binnen de gemeentelijke politiek waren daarbij vertegenwoordigd. In een aantal sessies werd in een tweetal groepen discussie gevoerd over uiteenlopende onderwerpen. De inzet van de politieke vertegenwoordigers was er daarbij op gericht, om zoveel mogelijk kiezers te overtuigen om toch vooral op hun partij te stemmen als op woensdag 16 maart 2022 de gemeentelijke verkiezingen plaatsvinden. 

Stevig was het debat over de toekomstige huisvesting op het terrein van het Dr. Nassaucollege. Naar verwachting vertrekt de school in 2023 uit Norg en kan het vrijkomende terrein worden benut voor bijvoorbeeld woningbouw. Er werd een sterke voorkeur uitgesproken om het terrein geschikt te maken voor ouderenhuisvesting, bijvoorbeeld door een zogenaamd ‘Knarrenhof’ te realiseren. Door deze vorm huisvesting voor ouderen te bieden, komen mogelijk andere woningen in het dorp vrij voor doorstroming en starters op de woningmarkt. Overige kwesties welke aan bod kwamen waren een rondweg langs Norg, aandacht voor kleine kernen en sport, bewegen en welzijn als motor voor de samenleving. Deelnemers aan het debat uitten ook kritiek op de handelwijze van het college inzake het Pauperparadijs en de stikstofdiscussie, zoals deze op dit moment aan de orde is in het dorp Veenhuizen. “Toch te gek voor woorden dat dit speelt in een recreatieve gemeente waar toerisme erg belangrijk is” was één van de opvattingen. De bijeenkomst werd georganiseerd door de lokale Norger Courant, De Brinkhof en Welzijn in Noordenveld. Er kwamen ongeveer zestig belangstellenden af op dit debat.