Puberkenner Marina van der Wal: ‘geef jeugd positieve waardering’

RODEN – Op donderdag 29 juni kwam Marina van der Wal met een theaterlezing over pubers naar de Winsinghhof. Zij is bekend als opvoeddeskundige die schrijft over pubers en opvoeding in landelijke bladen en is bekend van optredens in diverse radio- en tv-programma’s.

Het was dan ook druk in een bomvolle theaterzaal van de Winsinghhof. Het programma werd georganiseerd door het jongerenwerk verbonden aan Welzijn in Noordenveld. In de zaal zaten ouders van schoolgaande jongeren uit de gemeente Noordenveld. Zij mochten de avond bijwonen nadat zij bij aanmelding ook een kleine vragenlijst invulden. Zo kreeg Marina van der Wal van tevoren alvast een indruk van de vragen die bij ouders leven over het wel en wee van hun kinderen. Het met humor en herkenning gepresenteerde programma bracht vooral naar voren dat ouders hun puberende jeugd meer positieve waardering moeten meegeven. ‘Zeg niet, wat kijk je veel op je telefoon, maar vraag eens wat het leukste is dat ze die dag op social media hebben gezien of geef een bedankje als je kind zijn etensbord op het aanrecht zet, ook al zou je liever hebben gezien dat ze het gelijk in de afwasmachine hadden gestopt. Geef jeugd positieve waardering. Dat stimuleert het geluk in het puberbrein. Het is vaak een spagaat waar ouders zich in bevinden. Aan de ene kant hebben pubers ruimte en vrijheid nodig en moeten ouders leren dat ze een stapje terug moeten doen in het leven van hun kinderen. Aan de andere kant zie je dat pubers, mede door de ontwikkeling van hun brein, juist duidelijke sturing nodig hebben.’

Directeur Mathijs Euwema van Welzijn in Noordenveld trapte de avond af. Hij vertelde dat het theaterprogramma een opmaat is voor meer activiteiten vanuit WiN onder de naam NoSolo. ‘Uit onderzoek blijkt dat veel jongeren zich vaak alleen voelen. De GGD spreekt van 13 procent onder de jongeren. Jeugd die zich soms wel eens eenzaam voelt, kent een percentage van 31 procent. Corona heeft zeker een rol gespeeld, maar we zien de cijfers niet echt afnemen. Daarom is het belangrijk om hier aandacht aan te schenken.’

Zowel na afloop als in de pauze was Marina van der Wal bereikbaar voor persoonlijke vragen van ouders. Van deze mogelijkheid werd dan ook volop gebruikt gemaakt. Voorafgaand werden de ouders verwelkomd door jongeren die al betrokken zijn bij het project NoSolo. Hierbij is jongerenwerker Albinota Alilaj betrokken. ‘Zowel WiN als de organisaties waarmee we samenwerken krijgen regelmatig signalen dat ouders behoefte hebben aan informatie over opvoeding. Ik heb deze avond gezien dat veel ouders een gevoel van herkenning en erkenning hebben ervaren.’

Het project NoSolo wil jongeren stimuleren om stappen te zetten. Een vervolg is al vastgelegd. Op woensdag 12 juli zal organisatie Join Us een presentatie houden in de Scheepstraschool en zal Mathijs Euwema als ontwikkelingspsycholoog dieper ingaan op dit thema.  Ouders die deze avond willen bijwonen zijn welkom. Aanvang 20.00 uur en opgave van het Servicebureau van WiN 050 3176500.