PvdA/GroenLinks: ‘Geen weg over de Roderesch!’

RODERESCH – De DUO-fractie PvdA/GroenLinks is verrast over de in de pers gepresenteerde plannen van het college inzake huizenbouw en een voorgenomen weg door de Roderesch. De fractie ziet niets in een dergelijke weg. In Roden, Peize en Norg zijn volgens de DUO-fractie voorlopig voldoende locaties beschikbaar om huizen te bouwen. Grootscheepse huizenbouw in het groen bij Roden Zuid, wat een dergelijke weg nodig zou maken, is voor de DUO-fractie dan ook niet aan de orde. De huidige verkeersstromen, waarvan 65 procent bestemmingsverkeer is voor het centrum van Roden, zijn volgens hen prima op te vangen en te verwerken. Dit is gebleken uit de door het college verstrekte cijfers. Over huizenbouw in Noordenveld valt nog veel te zeggen. De DUO-fractie zal zeker aan dit debat deelnemen. Maar een weg door de Roderesch en grootscheepse huizenbouw in het groen bij Roden zuid zijn voor de DUO-fractie niet aan de orde.