Rikus Koopman

Norg mmh Rikus Koopman

De Man met de hamer (voor 05.01.16)

Naam: Rikus Koopman

Functie: Voorzitter Zakenkring Norg

“Een geboren Nörger ben ik niet; ik kom van het Groninger land, maar we wonen sinds 1990 in Norg. En naar volle tevredenheid. Norg is een fijn dorp; uiteraard qua natuur maar ook door de gemoedelijke mentaliteit. Maar de saamhorigheid is hier groot en er valt qua evenementen veel te bleven. De verenigingsdichtheid mag er ook zijn en voor het voorzieningenniveau geldt dat idem dito. Die gemoedelijkheid is, denk ik soms, typisch Drents: Eerst maar eens kieken wat ’t wordt. Dat proef ik bij sommigen ook voor wat betreft het Outletcentrum (FOC) dat zich bij Assen wil vestigen. Dat kan wel degelijk een bedreiging voor de Norger middenstand worden. Daar mogen we als Zakenkring best tegen ageren. Je kunt, simpel gezegd, een euro immers maar één keer uitgeven en als dit bij het FOC gebeurt dan mist de Norger middenstand die euro toch.

De Zakenkring Norg telt rond de zestig leden. De zaken die nog geen lid zijn, willen we als bestuur bewegen dit alsnog te worden. Ook zij, en dan vooral die in het centrum, profiteren immers mee van onze activiteiten. Zoals de prachtige feestverlichting, die we, met financiële steun van de RABO-bank, samen hebben gerealiseerd. Daar zijn we trots op; omringende plaatsen hebben ons er al mee gecomplimenteerd en ons als voorbeeld gesteld. Mooi toch. Niet alleen winkels zijn lid van de Zakenkring; ook bedrijven kunnen lid worden; hoe meer leden, hoe sterker we staan. Hoewel ik persoonlijk weinig of niets merk van een animositeit tussen Norg en het ‘arrogante’ Roden – dat woordje ‘arrogant’ wordt door oude Norgernaren nog wel eens gebruikt – kan ik me daarbij toch wel wat voorstellen. ’t Is misschien wel een Calimero-gevoel, zij zijn groot en wij zijn klein. Dús komen we achteraan in de rij te staan. Soms lijkt het daar ook op, hoewel dat door het gemeentebestuur misschien niet bewust wordt gedaan. Maar ik vind wel, dat de gemeente daarop alert moet blijven. Veel ‘oud zeer’ zal nog het gevolg zijn van de gemeentelijke herindeling. Wat ik van het winkelbestand in Norg vind? Dat is, zeker voor de primaire levensbehoeften, prima in orde. Wat ik persoonlijk mis is een zaak à la de Marskramer. Maar wie weet, komt die er ooit nog weer eens. Wat ik verder hoop is dat alle activiteiten in en rond de Brinkhof in tact blijven, dat de ‘locatie Doornbos’ verder wordt ontwikkeld en dat er ook voor jongeren gebouwd gaat worden. Norg moet niet verder vergrijzen.”