Rodenaar Wim de Nobel lid Nestorkring

‘Als er een simpele oplossing was, dan had ik die zelf wel bedacht’

RODEN – De Nestorkring is een landelijk netwerk van senioren die allen op bestuurlijk en senior managementniveau hun sporen hebben verdiend in maatschappelijke organisaties, in het bedrijfsleven en bij de overheid. Hun verworven ervaring en expertise kunnen en willen zij inzetten ten behoeve van maatschappelijke organisaties en ondernemingen met een maatschappelijke doelstelling.

Wim de Nobel is lid van de Nestorkring. Van huis uit bedrijfseconoom met als aandachtsgebied financiën, bedrijfsvoering en facility management. ‘Na 45 jaar Rotterdammer te zijn geweest woon ik nu ook alweer 11 jaar in Roden. En dat met veel plezier. Terug naar de Randstad is geen optie. Natuurlijk is het altijd leuk om even de hectiek weer op te zoeken, maar niets mooier om dan weer terug te keren naar het Rodense. Ik heb gewerkt in managementfuncties bij de Universiteiten van Delft en Wageningen en in het Erasmus Ziekenhuis in Rotterdam. Commerciële dienstverlening gedaan bij een Accountantskantoor en op het gebied van facility management werkzaam geweest als adviseur voor het midden- en kleinbedrijf.

Al met al voldoende inhoudelijke bagage om lid te worden van de Nestorkring in de regio Noord- en Oost Nederland. Met een zestal leden wordt het gehele gebied doorkruist om aan de vraag naar expertise te voldoen. ’Ik heb dit werk zo’n 15 jaar gedaan, eerst naast mijn actieve loopbaan, en vervolgens na mijn pensionering. Als nestor ben betrokken geweest bij een verscheidenheid aan organisaties. Zo was ik onder andere actief bij twee kinderdagopvang organisaties, deed aan teambegeleiding bij een Dagbestedingsbedrijf, ondersteunde een fusietraject in het welzijnswerk, droeg zorg voor de financiering van een cultuurtuin en was actief bij de herstructurering van een nascholingsinstituut voor huisartsen. En ik heb een aantal medewerkers begeleid in een coaching traject.’

Frisse, onafhankelijke blik

De Nestorkring is een landelijke organisatie met tussen de 20 en 25 leden. Vrijwilligers die wekelijks op pad gaan om hun verworven ervaring in te zetten ten behoeve van maatschappelijke organisaties. Ruim 30 jaar alweer bestaat de Nestorkring en er passeerden in die tijd een dikke 800 opdrachten. Dat betreft advisering op een specifiek terrein, of het zijn van sparringpartner voor bijvoorbeeld een directeur of een Raad van Toezicht en het geven van team – of individuele coaching. Vrijwel alle nestors hebben hun loopbaan beëindigd. ‘We zetten nu onze tijd in om andere organisaties op weg te helpen die een probleem ervaren op een bepaald gebied,’ zegt Wim de Nobel. ‘Wij weten hoe het is om bestuurder, directeur of manager te zijn. We herkennen de signalen en kennen de dilemma’s. We kunnen ons daardoor verplaatsen in de positie van een ander. En omdat we buitenstaanders zijn kunnen we met een frisse en onafhankelijke blik kijken. Wij zorgen voor een match zodat de organisatie zijn eigen problemen kan verduidelijken, daarna aan de slag gaat om daarvoor een oplossing te vinden en die oplossing vervolgens ook zelf uitwerkt. Onze inbreng blijft bij begeleiden en ondersteunen. We zijn kritisch, coachend en aanvullend. De desbetreffende organisatie kan niet achter over leunen. Of zoals ons motto aangeeft ‘Als er een simpele oplossing was, dan had ik die zelf wel bedacht’.’

Wim de Nobel is inmiddels de 73 jaar gepasseerd en denkt eraan om een stap terug te doen. ‘Niet meteen nu, maar op termijn. Ik ben 15 jaar actief geweest in de Nestorkring. De gemiddelde leeftijd van mijn collega’s zit tussen de 60 en 70 jaar. Voor mij wordt het tijd om wat anders op te pakken. Ik richt mij nu op fondswerving voor projecten in de culturele sector. Projecten op het gebied van theater en musical. Dat sluit aan bij mijn interesses, toneel is echt mijn ding. In Roden was ik jarenlang actief in het toneelgezelschap het Zoudttheater. We gaven onze voorstellingen in de kleinere theaters en dorpshuizen in de regio. Vorig jaar zijn we jammer genoeg als theatergroep gestopt. Sinds twee jaar volg ik een improvisatiecursus bij een Theaterschool in Assen’.

Via de website kan een belangstellende organisatie op eenvoudige wijze zijn vraag voorleggen aan de Nestorkring, daarna wordt contact gezocht dat tot een oriënterend gesprek kan leiden, overigens zonder enige verplichting. Een nestor is voor ongeveer een periode van een halfjaar betrokken bij de vraag of opdracht. De Nestorkring vraagt, naast een eenmalig bescheiden bedrag voor het in stand houden van de eigen organisatie, geen vergoeding voor de inzet van de nestor, alleen reiskosten worden in rekening gebracht.

Er is in het regio team Noord Oost weer plaats voor nieuwe nestors. Ook dat kan via de website kenbaar worden gemaakt. De verscheidenheid van opdrachtgevers en onderwerpen die je als nestor tegenkomt maken dit vrijwilligerswerk leuk en afwisselend. Kijk op https://www.nestorkring.nl voor meer informatie.