Burgemeester Berend Hoekstra

Afbeelding
In beeld


LEEK – De gebouwen en speeltoestellen van het Familiepark Nienoord gaan in eigendom over naar Stichting Landgoed Nienoord. ‘De grond blijft in eigendom van de gemeente’, zegt burgemeester Berend Hoekstra (FOTO). ‘Hiervoor stellen we een erfpachtcontract op. Ook het Infocentrum dragen we over aan de stichting, exclusief de grond. De reden is dat de oude huurcontracten verouderd zijn en niet meer passen in de huidige tijdsgeest. Voorheen verhuurde de gemeente het Familiepark, inclusief de speeltoestellen, aan de stichting. Dit zorgde voor onduidelijkheid in beheer, taken en verantwoordelijkheden. De overdracht van de gebouwen past in de lijn van de professionalisering van Landgoed Nienoord.’ Leek biedt de stichting een eenmalige compensatie aan voor het onderhoud van de gebouwen ter hoogte van 140.000 euro.

‘De subsidierelatie tussen de gemeente en het Familiepark is vanaf 2015 definitief beeindigd. Het Familiepark staat na de overdracht van de opstallen en beëindiging van de subsidie op eigen benen. In plaats van een huurvergoeding betaalt de stichting jaarlijks een erfpachtcanon van 10.900 euro aan de gemeente. Dit bedrag ligt aanzienlijk lager dan de huurprijs die voorheen in rekening werd gebracht’, zegt Hoekstra. Omdat het Zwemkasteel wordt gezien als publieke voorziening, blijft dat wel in eigendom van de gemeente.

UIT DE KRANT

Lees ook