Gerard Willenborg

Afbeelding
In beeld

PEIZE/NOORDENVELD – Maandagavond behandelde de Noordenveldse gemeenteraad de programmabegroting 2021. Er werd gesproken over de lastenverhoging voor inwoners, over de toekomst op het gebied van duurzaamheid en energietransitie, en zaken als woningbouw, openbare orde en biodiversiteit. De jaarlijkse bespreking van de begroting levert doorgaans lange vergaderingen op, waarbij raadsfracties kritisch kijken naar de verwachte uitgaven van de gemeente Noordenveld. Namens het CDA pleitte fractievoorzitter Gerard Willenborg voor  een budgettair hek om het sociaal domein. Verder noemde hij lastenverzwaring voor inwoners ‘onvermijdelijk’, maar gaf hij direct mee terughoudend te zijn met toekomstige lastenverzwaringen. Een deel van het geld voor het dorpenfonds wil het CDA vrij maken voor dorpsvisies en plannen van Peize, Norg en Nieuw-Roden, terwijl Willenborg ook pleitte voor een extra budget ter stimulans van biodiversiteit in het Noordenveldse. Op het gebied van energietransitie presenteert het CDA zich als tegenstander van eventuele grootschalige windmolenprojecten. Iets wat volgens Energiecoöperatie NoordseVeld haast onvermijdelijk is, wil de gemeente Noordenveld zich aan haar eigen ambities willen houden. Het uitgebreide verslag van de begroting behandeling houdt u van De Krant tegoed en verschijnt volgende week, aangezien de vergadering bij het ter perse gaan van deze editie van De Krant nog volop bezig was. Wordt vervolgd!

UIT DE KRANT