Joke Voois

Man met de hamer

Functie: Voorzitter Werkgroep Alzheimercafé Noordenveld

“Nederland telt volgens statistieken ruim 250.000 dementerenden waarvan zo’n 12.000 deze ziekte al op jongere leeftijd hebben gekregen. Dementie is niet alleen voor de patiënten zelf maar ook voor degenen die hen verzorgen een zware belasting, waarbij specialistische kennis en hulp maar ook ‘lotsverbondenheid’ en begrip hen kan helpen. Daarvoor zijn in het hele land zogeheten Alzheimercafé’s opgericht waar patiënten en verzorgenden elkaar kunnen ontmoeten. Die café’s waren er al in Leek en Zuidlaren, maar tot 2013 nog niet in de gemeente Noordenveld. Daar is sedert afgelopen voorjaar op initiatief van WiN, Welzijn in Noordenveld, wat aan gedaan. Er werd, na een oproep in de kranten waarop veel reacties kwamen, een Werkgroep gevormd, waarvan ik de voorzitter ben – ik heb als mantelzorger van een dementerende partner ervaring én belangstelling in deze materie. Voorjaar 2014 hebben we twee proef-café-avonden in de oude Scheepstraschool in Roden gehouden en daar bleek de belangstelling dermate groot, dat we voor onze ‘echte’ café-avonden naar een andere locatie moesten. Dat werd het Hotel Langewold aan de Ceintuurbaan-Noord in Roden, waar we elke eerste donderdag van de maand vanaf 19.30 tot rond 21.00 uur onze steeds drukker bezochte avonden houden. Laat u niet afschrikken door het woordje ‘café’. Dat wil enkel aanduiden dat het een ontmoetingsplek is voor dementerenden en hun verzorgenden, met daarbij steeds voorlichting van een specialist op het gebied van dementie of een daaraan gerelateerd onderwerp. Maar er klinkt bijvoorbeeld ook wel muziek van vroeger, zoals tijdens onze café-avond van afgelopen december. Want het is er gezellig en je kunt na afloop onderling nog met elkaar van gedachten. Onze eerstkomende café avond is op donderdag 8 januari 2015. Onderwerp is dan ‘Levensboeken en geheugenkoffer; manieren om met elkaar in contact te komen’. Vooraf aanmelden hoeft niet, als u meer wilt weten kunt u altijd bellen met Britta van het Klooster, mantelzorgspecialiste bij WiN, Welzijn in Noordenveld. Haar telefoonnummer is 050-3176506. Ook iedereen van buiten de gemeente Noordenveld is welkom. En wie ons wil sponseren: ons banknummer is NL34 RABO 0150713290 onder vermelding van St. Alzheimer Nederland, A. Sterken, t.a.v. Alz.café Noordenveld. Want we krijgen géén subsidie.”

UIT DE KRANT