Gerrit Alssema Functie: Voorzitter Stichting Speed Centre Roden

Man met de hamer

“Speed Centre Roden is de naam van de stichting die voorlopig het wel en wee rond de unieke baansportaccommodatie in Amerika regelt. Dat ‘voorlopig’ geldt, totdat er een vereniging is gevormd die alles wat betreft onderhoud, verhuur, inkomsten en uitgaven, cantine, trainingen- en wedstrijdorganisatie van de stichting overneemt. Voorlopig, alweer dat woord, doet dat een vijfkoppig stichtingsbestuur dat bestaat uit vertegenwoordigers van alle hoofdgebruikers: de Motorsportbond KNMV, MVK-Nieuw-Roden, Stichting Motorsport Roden en de VTBM. Van dat stichtingsbestuur ben ik namens de gemeente Noordenveld de onafhankelijke voorzitter. Of ikzelf iets met de motorsport heb? Niet als sportief betrokkene, maar ik vind het hele sfeertje dat rond de motorsport hangt erg leuk. En (lachend; red.) ik fotografeer graag en er zijn vaak heel mooie plaatjes te schieten.

Maar ter zake: na twee jaar gesteggel rond het gebruik van deze echt unieke accommodatie voor het uitoefenen van motorsportactiviteiten, zijn we nu dan gelukkig weer op de goede weg. Ik zei al dat het een uniek motorsportcentrum is. En dat is zeker niet overtrokken, want er zijn wekelijks trainingsmogelijkheden en er worden ook een aantal wedstrijden, in allerlei klassen, verreden. Het Speed Centre Roden, zoals de officiële naam luidt, werd in 2003 op initiatief van Roel Kuper geopend en heeft een B-status.

Nogmaals: we zijn op de goede weg maar om de toekomst van het Speed Centre Roden helemaal zeker te stellen zijn er, ik zeg dat met klem, vooral meer vrijwilligers nodig. Helpende handen, die bij allerlei activiteiten kunnen worden ingezet. Daarvoor worden een aantal commissies gevormd, zoals voor onderhoud van de accommodatie, voor baandiensten, kantinebeheer, trainingen, baanofficials, EHBO, verkeersregelaars, sponsoring, noem maar op. Wie zelf de motorsport beoefent of ‘gewoon’ iets voor deze sport wil betekenen, is van harte welkom. Meer weten? Neem dan contact met me op via info@speedcentreroden.nl en u wordt uitvoerig geïnformeerd.”

UIT DE KRANT