Richard Ton vertelt over de zoektocht naar een nieuwe voorzitter voor Energiecoöperatie NoordseVeld

Afbeelding
Man met de hamer

Bestuurslid Energiecoöperatie NoordseVeld

‘Samen met mijn vrouw Susanne Ton ben ik betrokken geweest bij de oprichting van Energiecoöperatie NoordseVeld. Sindsdien vul ik een bestuursfunctie in. De aanleiding van de oprichting van de coöperatie was een vergadering van Dorpsbelangen Langelo. Ze wilden iets met energie gaan doen. Ik was al eerder betrokken geweest bij energievraagstukken en stak daarom mijn hand op om mee te helpen. We houden ons als coöperatie bezig met de productie van groene en lokale energie. Ik ben er graag bij betrokken, ik maak me wel zorgen om het klimaat en de toekomst van onze kinderen en kleinkinderen. Vorig jaar was een goed jaar voor coöperatie. In november 2022 hebben we tijdens de algemene ledenvergaring besloten om onze ton overwinst te besteden aan energie armoede. Daar hebben we toen een aantal projecten voor opgezet. Afgelopen herfst werd dit verstoord, aangezien we te maken kregen met koperdiefstal. Er is aanzienlijk veel schade aangericht. Afgelopen zaterdag zijn we met een groep vrijwilligers naar de locatie gegaan om het beter te beveiligen. Zoiets mag niet weer gebeuren. Momenteel bestaat het bestuur uit zes mensen. Daaromheen hebben we een schil aan vrijwilligers in verschillende buurten en wijken, ik denk dat dat ongeveer veertig mensen zijn. Per 1 januari zijn we op zoek naar een nieuwe voorzitter. Het is best lastig om daar mensen voor te benaderen. Noordenveld kent een rijk verenigingsleven, waar veel mensen zich al inzetten als vrijwilliger. Voor deze bestuursrol zoeken we een specifiek profiel. De voorzitter zal verantwoordelijk zijn voor de belangrijke contacten met externe partijen en overheden. Ook is hij of zij een gesprekspartner met de gemeente, waar wij een samenwerkingsverband mee hebben. Hij zal de technische voorzitter van de vergadering zijn, maar ook het boegbeeld van de coöperatie. We zoeken iemand met een achtergrond of interesse in verduurzaming en het helpt als hij ook beschikt over bestuurlijke ervaring. Als iemand interesse heeft in de voorzittersfunctie of een andere vrijwilligersfunctie, dan kan er een mail gestuurd worden naar info@noordseveld.nl of naar mij persoonlijk via richard@noordseveld.nl. Meer informatie is te vinden op www.noordseveld.nl.’

UIT DE KRANT