Laurens Bloem, projectleider Peize in Beweging

Afbeelding
Man met de hamer

‘Peize in Beweging bestaat alweer zo’n jaar of acht. Er zijn al mooie dingen bereikt. Zo werken we samen met studenten van het Alfacollege, het Drenthe College en het AOC Terra. Bij het Terra gaat het om snuffelstages voor een periode van 16 weken. Op de dinsdagen, woensdagen en donderdagen draaien ze volledig mee. Op die dagen organiseren we pleinspelen voor de beide basisscholen. Dat is de basis van onze samenwerking. Met de pleinspelen organiseren we 30 minuten extra beweging voor alle basisschoolleerlingen van het Spectrum en de Eskampen buiten de reguliere gymlessen om. We halen leerlingen uit de klas in gewone kleding. Dan doen we activiteiten waarin alle grondvormen van beweging aan bod komen: rennen, springen, vangen, rollen, schieten en mikken. Ook is er aandacht voor sociale aspecten als samenwerken, communicatie en luisteren. Wij vangen de leerlingen op en de leerkracht heeft z’n handen even vrij. Dit doen we al een jaar of vier, vijf. Kinderen zijn altijd heel enthousiast. Ieder kind vindt sporten of spelletjes doen leuk. Met de jongste groepen doen we ook bewegend leren. Dan integreren we taal en rekenen in de beweeglessen. Ook verzorgen we iedere dinsdagmiddag na schooltijd badmintonlessen. Daarvoor zijn we benaderd door badmintonvereniging Hoog Spel uit Peize. We zijn gestart met een groep van 6 kinderen, maar inmiddels zijn het er al 14. De lessen worden gegeven door studenten en ik zit erbij als begeleider. Verder nemen we als Peize in Beweging (PIB) deel aan alle belangrijke overleggen in het dorp. We zijn de verbindende factor in de ontwikkeling van vitaliteit, beweging en ontwikkelingen op sportief gebied. We werken goed samen met de sportcoaches van Welzijn in Noordenveld, Roden Fit en Gezond en Beweegdorp Norg. Hoe kun je de dorpen toekomstbestendig maken, dat is een van de kernzaken. Daarin zoeken we de samenwerking op. Alleen ga je harder, samen kom je verder. Dat is een mooi motto. Samen met WiN organiseren we een ouderenprogramma in de Hoprank en het beweeguurtje voor senioren in het dorpshuis. Als ik naar de toekomst kijk hoop ik op een één groot geheel met het sporthuis, de scholen en de sportvelden, een campusomgeving waar jong en oud samenkomt. En het zou mooi zijn dat er in de toekomst een ‘Noordenveld in Beweging’ ontstaat, zodat al die verschillende stichtingen niet meer nodig zijn. En dat studenten met verschillende doelgroepen aan de slag kunnen. Daarbij zou je samen met de gemeente en WiN moeten kijken naar mogelijke baanopties.’

UIT DE KRANT