Puur Natuur: Rijk insectenleven

Afbeelding
Puur natuur
 
Met goed weer, wat je in de zomertijd mag verwachten, vliegt er momenteel nogal wat rond…, insecten. De lucht is er van bezwangerd, wordt wel gezegd als het gegons van insecten niet van de lucht is. Op stille plekken, zonder geluidshinder van verkeer, is dat dan goed te horen. Dat kan in je eigen tuin zijn, vooral wanneer je veel planten in de tuin hebt die insecten veel hebben te bieden (nectar en stuifmeel). De kever op de foto daarentegen, de Groene muntgoudhaan, is een rustige klant.
Het gegons is vooral afkomstig van honingbijen, wilde bijen (inclusief hommels), zweefvliegen, allerlei soorten vliegen, want naast de Gewone huisvlieg zijn er tal van andere. Van een soort als de Reuzenhoutwesp kunnen mensen soms zelfs panisch worden, zo kan die tekeer gaan. Een buurvrouw, die zo’n dier in huis kreeg, mepte hem buiten westen, maar wilde nog wel weten wie ze had uitgeschakeld. Ik heb geadviseerd in het vervolg een luciferdoosje te gebruiken (middelgroot formaat). Doe die half open, vang het beest daarin, schuif hem voorzichtig dicht en open het buiten om het dier weer vrij te laten. Zelfs bij wespen kun je dat doen. Overigens voorkom je met horren grotendeels dit soort ongewenst bezoek. Een kameraad van me met een grote tuin kan daarin met goed weer een hele dag zoet zijn met het fotograferen van allerlei insecten. Hij kent er talloze, maar het insectenrijk is zo gigantisch groot dat je altijd wel nieuwe soorten ziet. Aan de hand van goede literatuur probeert hij die vervolgens op naam te brengen en lukt dat niet, dan zijn er tal van deskundigen die wel een handje willen helpen. Dat hoefde niet bij de Groene muntgoudhaan. Dat is een goed herkenbare soort die algemeen voorkomt op munt. Daar zijn er diverse van, naast de vijf inheemse tal van andere, waaronder Pepermunt, Ananasmunt en er is ook een Chocolademunt. Zowel de larven als de prachtig gekleurde volwassen kevers eten van de planten.
Zwart reekalf
Op zaterdagochtend 23 juli jl. zat Dick Holtman met zijn gezin (echtgenote Anke en de drie kinderen Matthijs, Elise en Tobias) aan het ontbijt en zag voor zijn huis een reegeit lopen samen met hun zwarte kat…, dacht hij. Maar reeën lopen niet samen op met katten en bij nader inzien bleek dat het een reekalf was, maar wat was het kalf donker, bij het zwarte af. Hij vroeg zich af of zo’n speling van de natuur wel vaker voorkomt. Dat is inderdaad het geval, net als er ook (bijna) witte kalfjes worden geboren. Maar toch is het een tamelijk zeldzaam fenomeen kon ik hem melden, dat niet vaak voorkomt. Nou had ik er graag een foto van willen hebben, maar tot op heden is dat nog niet gelukt. De familie Holtman woont op een mooi, landelijk plekje pakweg 600 meter ten noorden van de A7 tussen Tolbert en Boerakker aan de Hindrik de Haanweg. Dat is ter hoogte van het viaduct bij Tolbert en vanaf die plek zou dat kalf wellicht een keer gespot kunnen worden. Zelf ben ik er al twee keer wezen kijken, maar tot een goede foto heeft het niet geleid. Ik houd me aanbevolen!
De dood in de ogen
Dat heeft mijn grote natuurvriend Herman de Heer uit Enumatil een week geleden gezien, verklaarde hij zelf nogal plechtig. Herman had de kano van een overbuurman geleend (u voelt hem al aankomen) om libellen te fotograferen. Bij de ontdekking van zo’n fraai beest minderde hij te abrupt vaart met alle fatale gevolgen van dien. Hij sloeg om en kwam er achter dat de Matsloot veel dieper was dan gedacht en ook dat zijn zwemkunst te wensen overliet. Ik had van het spektakel graag een paar foto’s gemaakt, dat begrijpt u. Hoe dan ook, de kano moest uit het water hetgeen met zeer veel geploeter lukte. Toen ontdekte hij dat hij zijn telefoon en zijn camera kwijt was, en zijn kijker waterschade had opgelopen. Na van de schrik te zijn bekomen moest hij wel weer met de kano terug en, jawel hoor, sloeg nogmaals om. Van de voorzitter van het IVN kreeg hij later te horen dat een schadevergoeding er helaas niet inzat...
 

UIT DE KRANT