Tuintegelbelasting

Afbeelding
Puur natuur
Het was afgelopen week weer eens in het nieuws, tegeltax. Jaren eerder waren er al berichten over het invoeren ervan. Ik meen te weten dat het toen in Nieuwegein was. Maar er zullen veel meer gemeenten zijn waar dit speelt. Altijd leuk voor de volgers van gemeentepolitiek, want dan gaat het tenminste echt ergens over. Nu was het in Den Haag dat de Stadspartij ijverde voor zo’n belasting. Tegenstanders waren er ook, de Groep de Mos. Arjan Dubbelaar van deze partij repte over de tuinpolitie van de Stadspartij. Daarnaast betoogde hij dat er al sprake was van het stimuleren van vergroening. Voor elke ingeleverde tuintegel wordt een plant verstrekt.
Je kunt je voorstellen dat het daar in Den Haag op gemeentelijk niveau echt een gezellige boel is. Als de ene partij de andere uitmaakt voor tuinpolitie is de toon gezet. Zelf vind ik dat politiek op landelijk niveau al bitter weinig voorstelt, laat staan op gemeentelijk niveau. Ik gruw ervan er mee te maken te hebben. Het is wel eens gebeurd dat ik (noodgedwongen) aanwezig was bij een zitting van de gemeenteraad in Noordenveld. ”Dat nooit weer” dacht ik na afloop. Ik spreek elders anderen wel eens over hoe het bij hen in de gemeente toegaat. De één buitelt dan over de ander heen om te betogen dat het bij hen toch nog echt veel erger is dan bij de ander. Ik ben dan met stomheid geslagen, want dat het zo erg kan zijn… Ik kan dat hier nu rustig beweren. In deze tijd is toch (vrijwel) iedereen op vakantie en voor mijn gevoel is er hooguit een handvol lezers die dit leest.
Terug naar de tegeltax, toch een serieus onderwerp. In Duitsland zijn er steeds meer plaatsen waar deze belasting wordt geheven. Er is ook best iets voor te zeggen. Het is niet voor niets dat er in Noordenveld op meerdere plekken bergbezinkbassins zijn aangelegd voor het opvangen van overvloedig hemelwater. Met de leemlagen en ondoordringbare potklei in de ondergrond wil het water hier niet vlot inzijgen en loopt het regelrecht het riool in. Alweer een tijdje geleden, toen die bergbezinkbassins er nog niet waren, liep het riool bij overvloedige regenval wel eens over en liep de boel op laaggelegen plekken onder. Ik weet me te herinneren dat dit o.a. gebeurde bij tuincentrum Van Wijk in de Bloemstraat. Dat is dus dichtbij de Kanaalstraat waar het vanwege de naam toepasselijk was dat er water kwam te staan. Wie de ogen de kost geeft kan ook zien dat er best veel winst valt te behalen, ook hier (en elders) in Roden. Ik reed laatst over de Zulthereschweg (dus daar in de buurt) en stond versteld van het aantal betegelde tuinen. Lekker makkelijk misschien, maar het kan ook anders. Bovendien vraag ik me er bij af wat de aanleg ervan heeft gekost. Volgens mij kun je daar heel wat keren een hovenier voor inschakelen.
Overigens wil ik wel de hand in eigen boezem steken, want het water dat bij ons op het platte dak valt gaat ook rechtstreeks het riool in. Maar ja, de dakconstructie is niet van dien aard dat een daktuin verantwoord is. Wel zou een regenpijp afgetapt kunnen worden om water op te vangen. Van veel groentetuinbezitters weet ik dat ze dat doen om in tijden van schaarste voldoende voorraad te hebben om hun gewassen van water te voorzien. Dat is een stuk beter dan leidingwater dat (voor planten) ongezond koud uit de kraan komt. In mijn achtertuin vang ik trouwens wel water op. Dat gebeurt in een vijver van 9 x 4 meter. Je kunt stellen dat wateroppervlaktes in Nederland in feite harde ondergrond is, want het heeft een bepaald peil dat in stand wordt gehouden. Overtollig water wordt ook daar zo snel mogelijk afgevoerd. Het water in mijn vijver verdampt deels, maar naast het water voor de vele planten op het terras (een harde ondergrond) wordt het merendeel ervan opgenomen (en verdampt) door de planten in het moerasgedeelte. Ik had bij dit stukje een foto kunnen plaatsen van zo’n tegeltuin (liever een egeltuin), maar stel je voor dat iemand zijn/haar tuin erin herkent en dat niet op prijs stelt. Daarom maar een gezellig plaatje, in dit geval van het Snoekkruid met daarachter een Kattenstaart. De eerste wordt ook wel Moerashyacint genoemd en dat is iets anders dan de Waterhyacint. Af en toe gun ik zo’n exoot een plekje, vooral als ze mooi zijn en er veel insecten op af komen. Zo’n plant is ook een spontaan opgekomen muntsoort. Ik houd het voorlopig op de Hertsmunt en die mag blijven vanwege de vele bijen, vlinders en andere insecten die ervan profiteren.
 

UIT DE KRANT

Lees ook