Essenziekte

Afbeelding
Puur natuur
U weet zo langzamerhand van mij dat paddenstoelen één van mijn grote hobby’s is. Vogels ook wel en dat geldt tevens voor de wilde flora, zeker als ik tijdens vakanties in het buitenland verkeer. Overigens wel met de aantekening dat dit dan niet in het najaar moet plaatsvinden, want dan speur ik toch vooral naar de door mij ’teer beminde’ zwammen en zwammetjes. Zoals bekend speelt het weer daarbij een grote rol. Regen wordt door mycologen altijd verwelkomd… het liefst later op de avond of, nog beter, wanneer de nacht is gevallen.
Wat dat betreft zijn we hier in Roden en omgeving er maar bekaaid van af gekomen. Drie weken geleden was het tamelijk nat geweest en waren er ook vrij veel paddenstoelen. Daarna brak een droge periode aan en dat is direct van invloed op de mycoflora. Er was duidelijk sprake van een dipje. Dat was elders in Nederland beslist anders. Vorige week sprak ik met iemand daarover die uit Gouda was overgekomen om een excursie voor te bereiden die over twee weken plaatsvindt. Hij sprak welhaast lyrisch over de soortenrijkdom die in zijn woonomgeving was te zien. Ook van elders kreeg ik van mensen te horen dat het bij hen dankzij het ’gunstige’ weer smullen was geblazen. Daar stak hetgeen wij kregen te zien maar schril bij af, want de verkenning op donderdag in Noordlaren leverde krap aan slechts 25 soorten op. Het is te hopen dat het over twee weken daar een stuk beter is!
Een dag later waren we met de paddenstoelenwerkgroep van IVN Roden voor het eerst weer op pad. Dat doen we wekelijks op vrijdag. Het leverde een toch alleszins redelijke score op, want met bijna 100 soorten mag je in deze tijd zeer content zijn. Dat was boven verwachting gezien de matige hoeveelheid regen die er was gevallen. Pas zaterdag is er immers neerslag van betekenis gevallen. Nou staat De Kleibos (Foxwolde) waar we waren vermaard om de soortenrijkdom, maar het is dan nog wel de kunst ze te vinden. Eén van de soorten waar je bijkans voor op de knieën moet is het Vals essenvlieskelkje. Dat is een rond afgeplat, vuilwit gekleurd gevalletje van pakweg 3 mm die ondanks zijn nietigheid veel ellende veroorzaakt. Hij is namelijk verantwoordelijk voor de Essentaksterfte die naar het zich laat aanzien misschien wel meer dan 90% van alle Essen ten gronde richt. Van de Essen in De Kleibos blijven ook maar weinig gespaard en als gevolg daarvan zie je dit zwammetje vrij massaal op kleine gevallen takjes op de bosbodem liggen.
Essen kunnen echt geweldig mooie bomen worden en dus hoop je dat er op een gegeven moment een natuurlijke selectie plaatsvindt. Ik had het er over met Arjen Boer die in en om De Kleibos vee laat grazen. Hem en zijn nieuwe werknemer Stijn trof ik daar terwijl ze een groep hongerige ossen verweidden. Hij meldde ook nog best forse, gezonde Essen te zien en wellicht kun je daar verder mee in de weer om goede bomen van op te kweken. Boven dit stukje had ik een foto kunnen plaatsen met die nietige zwammetjes, maar daar is niet veel aan te zien. Daarom maar een foto van ’de vijand’ van mycologen, namelijk slakken. Vooral voor de fotografen onder ons is het vaak frustrerend te moeten concluderen dat van de vaak schitterende paddenstoelen weinig moois overblijft door slakkenvraat. Op de foto ziet u een naaktslak die zich tegoed doet aan een Rosse populierboleet. Er was nog wel genoeg van over om hem op naam te kunnen brengen. Ook muizen hadden er flink hun tandjes in gezet. Maar ja, dat hoort ook bij de natuur.
Open dag
Aanstaande zaterdag organiseert de club van de Vrije Tijd Tuinders weer hun jaarlijkse open dag op het Volkstuincomplex aan de Westeresch in Roden. Ook nu is onze vereniging met een stalletje present en worden er activiteiten georganiseerd voor de jeugd. Daarbij worden we ondersteund door IVN Norg die op deze dag met hun ’Scharrelkidskar’ aanwezig is. Maar er is veel meer te beleven. Dat leest u ongetwijfeld elders in dit weekblad. U bent van 10.00 tot 14.00 uur welkom.

UIT DE KRANT

Lees ook