‘Samen met de gemeente gaan we voor een bruisend Roden’

Zakenkring Roden in gesprek met alle fracties: hoe ondernemersgezind is Noordenveld?

RODEN – De Roder Zakenkring grijpt de komende gemeenteraadsverkiezingen aan om de band met de gemeentelijke politiek te verstevigen. De ondernemersclub nodigde onlangs alle raadfracties uit voor een persoonlijk gesprek aan de hand van 12 stellingen. Onder andere kwam het hete hangijzer parkeren aan bod, de 100 extra beloofde parkeerplekken, promotie van Roden en de uitstraling van het centrum. De Zakenkring heeft de conclusies van alle besproken stellingen vastgelegd in een stemwijzer.

Het zal niemand verbazen dat de Zakenkring Roden alles uit de kast trekt voor een aantrekkelijk winkelcentrum. Sterker nog, Roden wil zich profileren als hét koopcentrum van het noorden. En dat moet lukken, want alle ingrediënten daarvoor zijn aanwezig. Nu nog is het een rommeltje in het Roder centrum, op veel plekken wordt volop gewerkt aan de centrumontwikkeling. Begin volgend jaar volgt de grote operatie: inrichting van de Heerestraat. Tot die tijd houdt de Zakenkring stevig de vinger aan de pols. Samen met de gemeente wil ze optrekken om Roden mooi en aantrekkelijk te maken en te houden. Betaald parkeren past niet in die visie, vindt het bestuur van de ondernemersclub. Blijvend gratis parkeren en de tijdelijke blauwe zone op drie uur, is één van die 12 stellingen. De meeste partijen zijn het daarover eens. Behalve D66; de partij van Frederik van Lookeren Campagne pleit voor een permanente blauwe zone en ziet het liefst dat de Heerestraat op vrijdag en zaterdag volledig wordt afgezet voor bolides.

De in 2015 beloofde extra 100 parkeerplaatsen moeten er zo snel mogelijk komen, daarover zijn alle partijen het eens. Een belofte die de raad destijds deed ter compensatie van de verdwenen parkeerplekken op de Albertsbaan. Een concreet tijdspad is er nog niet, maar de Zakenkring was blij dat ze deze toezegging kon noteren. Ook maakt de club zich hard voor een goede en duidelijke bewegwijzering. Want, zoals bestuurslid Jeroen Bezu aangeeft, ben je als je in Roden staat sneller in Peize dan op de Albertsbaan. ‘Samen met de gemeente willen we een goede bereikbaarheid van de verschillende bedrijvenzones realiseren. Dat geldt niet alleen voor het centrum, maar ook voor de Vrijetijdsboulevard en de Westeresch’, aldus het bestuur dat iets ziet in digitale bewegwijzering dat ook aangeeft hoeveel parkeerplaatsen er nog vrij zijn.

Bruisend Roden

‘We zetten overigens niet alleen in op goede parkeervoorzieningen, ook is goede promotie van Roden, straataankleding en uitstraling met een gemeentelijke bijdrage in groenvoorziening één van de stellingen. We gaan voor een bruisend Roden!’, zegt Bezu. ‘Gelukkig heeft de gemeente onze handreiking goed opgepakt. Samen kom je vooruit. We willen als ondernemersvereniging graag samen met de gemeente optrekken en zien graag maximale participatie vanaf de allereerste stap bij planvorming. We voelen dat de politiek ook vindt dat er verandering nodig is. De gesprekken hebben wij als erg prettig en positief ervaren’, aldus een enthousiast en gedreven bestuur.

Hieronder de stemwijzer van de Zakenkring:

Gemeentebelangen

Gemeentebelangen geeft duidelijk aan dat ze achter gemaakte afspraken staan. Hierin geven ze bijvoorbeeld direct aan dat de 100 parkeerplaatsen ook daadwerkelijk gerealiseerd moeten worden. GB is groot voorstander van gratis parkeren en wil effect Blauwe Zone met inwoners en ondernemers evalueren. Ze vinden dat we open moeten blijven staan voor innovatieve mogelijkheden voor het opladen van elektrische auto’s. Stelling 9 staan ze niet onwelwillend tegenover. Wel vinden ze dat alle consequenties en kosten/ opbrengsten eerst afgewogen moeten worden. Er is volgens Gemeentebelangen nog geen definitieve keuze gemaakt voor de soort woningen. GB wil geen OZB-verhoging en maximaal een inflatiecorrectie. GB heeft ervoor gezorgd dat deze heffing over woningen en niet woningen gelijk is getrokken. Dit in het voordeel van de ondernemer. Hierdoor worden ondernemers niet zwaarder belast dan de overige inwoners.

Lijst Groen Noordenveld

LGN geeft aan dat we gebaat zijn bij een brede coalitie. Gemeentebelangen kijkt in hun ogen niet veel naar wat de oppositie wil. De coronatijd maakte vergaderen met de raad lastig, nu kan er weer sprake zijn van direct contact. Liever geen blauwe zone, niet auto luw, maar wel de fiets op 1. Tegen hogere verhoging dan inflatie. Tip: Benader raadsfracties /leden direct om ook input te kunnen geven.

PVDA / Groen Links

Staat voor een uitnodigend centrum met daarin een autovrije Heerestraat. Wil de upgrade van het centrum mede hiermee maken. Wil een beter bereikbaar centrum waar de verblijfsduur omhoog zal gaan. Geen voorstanders van grootschalige woningbouw zoals Roden Zuid. Geeft aan dat ze het spijtig vinden dat het beeld is ontstaan dat de politiek tegen de Zakenkring gericht is. Dit is binnen de PVDA/Groen Links absoluut niet aan de orde.

                                                               Z.O.Z.

VVD

De VVD geeft in het gesprek duidelijk aan dat de ondernemer zeker lokaal op hun mag rekenen. Ze staan open voor een rol in de coalitie, maar niet ten koste van alles. Zij zien graag dat er wordt gewerkt aan een breed participatietraject binnen de gemeente waarin stakeholder op relevant niveau worden meegenomen. Niet beslissen waar de laatste prullenbak/lantaarnpaal komt maar wel in grote lijnen. De VVD ziet kansen in een mogelijk parkeerdek op de Westerbaan om hiermee de zo vurig gewenste (en door de gemeente beloofde) 100 parkeerplaatsen te realiseren. Ze geven aan dat lastenverzwaringen op dit moment voor een ieder beperkt zouden moeten worden en voegen toe dat het geld van de BIZ ook volop voor de BIZ gebruikt zou moeten worden.

CDA

Op veel punten rijmt de visie van de Zakenkring met het CDA. We zien bij deze partij dat er ondernemers bij betrokken zijn. De 100 toegezegde parkeerplaatsen willen ze samen met de Zakenkring keihard op inzetten en ze hebben net als ons liever geen blauwe zone. Wel zien ze dat veel ondernemers nu in het dorp elders parkeren en vrezen dat deze auto’s terug komen op het moment dat de blauwe zone weg valt. Ze hebben de Zakenkring gevraagd hier pro actief naar te kijken. Het groenonderhoud zien ze als belangrijk punt wat sowieso niet lager moet, maar liefst beter. Het toezeggen van ruimte in middelen voor promotie en aankleding van het centrum is lastig toe te zeggen voor het CDA.

ChristenUnie

De ChristenUnie mist gelaagdheid in het contact. Zij zouden liever vaker direct contact hebben tussen de gemeenteraad en de Zakenkring. Qua participatie zouden ze ook graag zien dat niet alleen wij, maar ook de raad eerder betrokken word bij de gemeentelijke plannen. Zij vinden hoger groenonderhoud belangrijk en zien dit als visitekaartje. De gemeentelijke belastingen zijn 1 van de weinige knoppen waar de gemeente aan kan draaien. Hier geen stijging toezeggen vinden ze lastig. Het is niet dat ze geen budget willen vrijmaken voor het centrum, maar ze vinden dit wel te gemakkelijk om toe te zeggen. Ook is de ChristenUnie voor het uitvoeren van reeds gemaakte plannen zoals de extra 100 parkeerplaatsen, willen ze vaker fractiespecialisten uitnodigen bij de Zakenkring en staan open voor nieuwe plannen/bestuur wijze.

D66

De D66 wil graag transparant communiceren en werken aan de ook door de Zakenkring gewenste maximale participatie. Echter voegt D66 hierbij wel gelijk bij dat je niet met elkaar eens hoeft te zijn. Ook zien ze dit in het algemeen belang niet zitten bij elk project. De parkeerplaatsen moeten er komen, maar niet ten koste van de fiets. De D66 is voor een permanente blauwe zone en wil op vrijdag en zaterdag de Heerestraat volledig afzetten en hiermee vrij maken van autoverkeer. Zij zien extra appartementen in de kern als de dood voor Roden doordat hiermee het centrum verder vergrijsd. Lastenverzwaringen zouden moeten gelden voor iedereen en ze staan open voor promotiebudget/overname groenstukken in het centrum, maar niet tegen elke prijs.

Visie Zakenkring

Er ligt ruimte voor meer en eerder contact. Veel zal afhangen van de personen die in de raad komen. Er zijn veel partijen begaan met het wel en wee van de ondernemers. Niet iedereen begrijpt hierin echter de rol van het winkeldorp Roden. Als bestuur zoeken we nadrukkelijk contact met partijen om ook in hun kiesprogramma duidelijk te maken aan de ondernemer waar ze voor staan.

Wij hopen u hiermee een handreiking te geven voor de juiste stem. Succes!