Trainen voor Leekster Lente Loop

Sport

LEEK – Op alle zaterdagen vanaf januari tot en met 21 maart 2015 is het mogelijk om te trainen voor een halve marathon samen met de lopers van Loopgroep Nienoord in Leek. De trainingen zijn bedoeld voor leden van Loopgroep Nienoord maar vooral ook voor niet leden. Uitdrukkelijk dient hierbij vermeld te worden dat het niet gaat om een beginnerscursus hardlopen, maar dat gefocust wordt op lopers die nu al tegen de tien kilometer kunnen hardlopen en onder begeleiding in een groep willen trainen naar het kunnen lopen van een halve marathon. Als ijkpunt is genomen 21 maart omdat dan de Leekster Lente Loop wordt gehouden. ‘Gewone’ trainingen zullen worden afgewisseld met duurlopen, waarvan de lengte zal toenemen naarmate de datum van 21 maart dichterbij komt. Verzamelpunt is het infocentrum op Landgoed Nienoord, tijd: van 9.00 uur tot 10.30 uur, Aan deelname aan de zaterdagochtendtrainingen is voor niet-leden een bedrag verbonden van dertig euro voor de gehele periode. Mocht een niet-lid besluiten om lid te worden van Loopgroep Nienoord, dan wordt dit bedrag van de jaarcontributie afgetrokken. Deelname is mogelijk door op zaterdagochtend op de vastgestelde plaats en tijd te verschijnen of door van te voren contact op te nemen met Anko Odding via 0594-515989 of via aa.odding@hetnet.nl.

UIT DE KRANT