Studiefonds voor leerlingen en oud-leerlingen de Borgen nog lang niet leeg

‘Eigenlijk willen we gewoon van het geld af’

TOLBERT – Herbert Emil Kloosterhuis, fysiotherapeut in Leek, richtte voor zijn overlijden een studiefonds op voor leerlingen en oud-leerlingen van het Nienoord College in Leek. Hij stopte flink wat geld in dat studiefonds en nadat hij overleed raakte de pot nog voller. In de loop der jaren hielp het studiefonds flink wat leerlingen met hun studie. Na corona kwam de klad er wat in, dus de pot is nog steeds niet leeg. Ben Prinsen, secretaris van de Stichting Studiefonds H.E. Kloosterhuis, is blij dat er wat aandacht voor de stichting komt. ‘We kunnen nog veel meer mensen helpen, want de pot is nog lang niet leeg. Ik denk dat het ooit begon met rond de 500.000 gulden en er zit nu nog rond de anderhalve ton in.’
Over Kloosterhuis is niet zo veel bekend. ‘Hij werd geboren in 1921 en overleed in 1997. We weten dat hij de Agrarische Hogeschool in Wageningen heeft gedaan, maar die heeft hij niet afgemaakt. Hij werd fysiotherapeut en kwam in Leek terecht. Hij bleef ongetrouwd. Men vermoedt dat hij homoseksueel was, maar daar zijn we niet zeker van. Er was een vriend van de familie die later ook nog geld in het fonds gestopt heeft en het zou kunnen dat dat meer dan alleen een vriend was. Niet echt belangrijk overigens. Het zou wel kunnen verklaren waarom hij het fonds alleen beschikbaar stelde voor leerlingen van een niet-christelijke school. We zouden wel meer van hem willen weten, maar dat is tot nu toe niet gelukt.’ Kloosterhuis had zeer specifieke wensen wat betreft de schenkingen: ‘Hij wilde dat leerlingen uit alle lagen van de bevolking een kans kregen op een studie. Hij koos voor een openbare school, dus was alleen voor leerlingen en oud-leerlingen van het Nienoord College in Leek. En toen RSG de Borgen ontstond, is er gekozen voor leerlingen van de Leekster vestiging van de Borgen of de voorganger daarvan.’
Nog een voorwaarde om in aanmerking te komen voor een bijdrage, is dat er een financieel probleem is. ‘We zijn niet bijzonder streng, maar leerlingen met ouders die het prima zelf kunnen betalen komen natuurlijk niet in aanmerking. Zo hadden we bijvoorbeeld in coronatijd een paar gezinnen die de laptops of de tablets die nodig waren om de kinderen digitaal onderwijs te laten volgen, niet konden betalen op dat moment. We hebben in die tijd een aantal laptops aangeschaft en deze aan de betreffende gezinnen gegeven.’
Het geld moet ook alleen voor studie of studiemiddelen gebruikt worden, en niet voor een schoolreisje. ‘Maar studeren in het buitenland valt wel weer binnen de regels, net als vervoer naar een school. We hadden twee meisjes, zusjes uit een vluchtelingengezin. De een had vmbo-tl gedaan en ze wilde doorstromen naar de havo, de ander had havo en wilde doorstromen naar het vwo. Hun doelstelling was de universiteit en liefst zo snel mogelijk. In Groningen konden ze in een jaar hun diploma halen, maar de reiskosten zouden een probleem worden. Die hebben wij betaald.’

Geen leeftijdsgrens
De Stichting Leergeld helpt ook met het financieren van studie. ‘In tegenstelling tot deze stichting hanteren wij geen leeftijdsgrens. Ook als je volwassen bent kun je hier een beroep op doen. Wel kijken we naar je financiële situatie. Als het om kinderen gaat, gaan we met de ouders of leerkrachten in gesprek. Maar het is niet zo dat je hele doopceel wordt gelicht.’
Prinsen heeft nog meer relevante voorbeelden paraat. ‘Een jongeman deed de Minerva. Hij voelde zich daar niet helemaal thuis, omdat hij erg van de klassieke schilderkunst hield. In Groningen heb je ook nog de Klassieke Academie, maar dat is een particuliere opleiding. Hij kon niet het hele bedrag financieren, dus wij hebben de rest bijgelegd, een paar jaar lang. In ruil daarvoor ontwierp hij ons logo.’
Soms wordt er ook creatief met de fondsen omgegaan: ‘Een meisje van VMBO kader wilde naar het AOC Terra in Groningen. Ze had een laptop nodig, en boeken. Die kon ze betalen, maar niet op het moment dat ze die nodig had. Haar studiebeurs zou aan het eind van de maand worden uitgekeerd, en ze moest aan het begin van de maand aan haar opleiding beginnen. In zo’n geval doen we dus niet moeilijk. We zie het echt als stimulans voor iemand die ontzettend zijn of haar best doet.’

Spullen in bruikleen
Belastingtechnisch mogen mensen vanaf 18 jaar een schenking boven op de studiefinanciering accepteren. ‘Ouders van jongere leerlingen die van een uitkering moeten rondkomen, zouden in de problemen kunnen komen als je geld of spullen geeft. Daarom geven we de benodigde spullen in zo’n geval in bruikleen. Na een bepaalde tijd kunnen ze de restwaarde afbetalen. Dan moet je denken aan een euro. Want een laptop schrijf je in twee jaar af. Hartstikke legaal, we hebben daarover contact gehad met de belastingdienst.’
Er zijn nog meer gevallen waar het fonds voor verlichting zou kunnen zorgen. ‘De minister van Onderwijs is bezig om overstappen naar een andere opleiding voor mbo’ers makkelijker te maken. Overstappen kan heel lastig zijn, omdat er voor bepaalde opleidingen soms dure spullen nodig zijn. Daarbij moet je denken aan gereedschap of boeken, dat kan een behoorlijke investering zijn. Zo’n overstap moet echt makkelijker worden en de minister is daar dus druk mee bezig, maar voorlopig is dat nog niet zo. En omdat we geen leeftijdsgrens hanteren, kunnen wij bijdragen aan zo’n overstap.’
Zelf werkte Prinsen bij de Borgen als docent economie, geschiedenis en maatschappijleer. ‘Ik ben sinds 2009 secretaris van de stichting, maar kende het fonds toen al, omdat ik er al leerlingen voor had aangemeld. Co Stehouwer is voorzitter en Fokke Posthumus is penningmeester. We verspreiden de flyer onder de leerlingen bij de diploma-uitreiking. Dit jaar hebben we weer 4 of 5 leerlingen kunnen helpen. Maar er moeten er nog veel meer zijn die hulp nodig hebben.’ Hij schiet in de lach. ‘Eigenlijk willen we gewoon van dat geld af.’
Mensen die van de Lindenborg en de Nijeborg komen of oud-leerlingen van het Nienoord College die in aanmerking willen komen voor steun bij een studie, kunnen contact opnemen via studiefondskloosterhuis@hotmail.com.