Thedemaborg ‘een verrijking voor Nietap’

NIETAP – In Nietap worden 43 woningen ontwikkeld en gerealiseerd op de locatie Thedemaborg.  Het plan voorziet in 43 woningen waarvan 7 levensloopgeschikte sociale huurwoningen en 36 koopwoningen. Het plan werd onlangs in de gemeenteraad van Noordenveld unaniem aangenomen door alle raadsfracties.

Free Hoving (VVD) had alle lof voor de plannen. ‘Wij vinden het een verrijking voor Nietap, ja zelfs voor geheel Noordenveld. Ik voorzie een prachtige toekomst voor Nietap,’ liet hij optekenen. Andere raadsleden sloten daarbij aan. Tiemen Ensink (Pvda/GroenLinks) vond het een ‘kwalitatief hoogwaardig plan’. Hij had complimenten voor wethouder Jos Darwinkel van Gemeentebelangen die het plan vrijwel rimpelloos presenteerde. Deze stelde dat er inderdaad goed was nagedacht over het plan en dat de inwoners van het dorp zijn meegenomen in het proces. ‘We gaan er mee aan de slag.’

De Thedemaborg is een nieuwbouwplan in Nietap, vlakbij het centrum van Leek. Het plan is om daar woningen te bouwen voor verschillende doelgroepen. Centraal in de nieuwbouwplannen ligt het bosje waar vroeger de borg stond van de burgemeestersfamilie Thedema. Er zal worden gebouwd op het voormalige Thedemaborgterrein en de aangrenzende percelen. Het terrein behoudt in de plannen zijn karakter. Zo wordt de oude toegangsweg naar de borg openbaar toegankelijk en zal er een hernieuwde verbinding tussen dorp en borg plaatsvinden. Het borgterrein zal zelf niet bebouwd worden. Omliggend zullen de 43 woningen worden gerealiseerd. Er zal worden gekozen voor een besloten en dorpskarakter van het terrein. De locatie kent een verharde weg rondom de voormalige borg die aansluit op bestaande wegen in het dorp. Ook komen er half verharde paden met kleine houten bruggetjes.